Nasze porady

Sprzedaż mieszkania ubezwłasnowolnionego a opłata za jego pobyt w DPS

Czy opiekun prawny musi zgłosić w MOPS, że sprzedał mieszkanie należące do osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w DPS?


więcej

Zaległość alimentacyjna wobec uprawnionego i wobec funduszu alimentacyjnego

Czy kwota spłaty zaległości alimentacyjnej wypłacana uprawnionemu do alimentów powinna w części być przekazana do funduszu alimentacyjnego?


więcej

Czy sąd może żądać transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego? Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszą być dołączone akty stanu cywilnego?

Czy niedołączenie do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku aktów stanu cywilnego jest brakiem formalnym i może stanowić podstawę zwrotu wniosku?


więcej

Uprawnienie do spadku/zachowku po zmarłym bezdzietnym bracie

Czy rodzeństwo ma prawo do spadku i do zachowku?


więcej

Zagubiony lub zniszczony testament a stwierdzenie nabycia spadku

Czy można nabyć spadek na podstawie zagubionego lub zniszczonego testamentu?


więcej

Czy testament ma moc ograniczoną czasowo? Zachowek po ciotce

Przez jaki czas jest ważny testament? Czy bratanek może ubiegać się o zachowek?


więcej

Podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód

Czy jeżeli żąda tego jeden z małżonków sąd musi podzielić majątek wspólny w wyroku rozwodowym?


więcej

Spadek po obu małżonkach na rzecz osoby obcej. Wydziedziczenie córki.

Czy małżonkowie mogą wspólnie powołać do spadku osobę obcą i wydziedziczyć dziecko?


więcej

Czy można eksmitować dziecko zamieszkujące z właścicielem mieszkania od urodzenia

Czy właściciel mieszkania może eksmitować swoje dziecko zamieszkujące z właścicielem od swojego urodzenia?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10