Nasze porady

Podjęcie pracy a zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej

Czy student podejmujący pracę straci prawo do renty rodzinnej?


więcej

Czy osoba przebywająca poza granicami Polski może ubiegać się o polski dom pomocy społecznej

Czy osobie przebywającej poza Polską przysługuje prawo do korzystania z polskiej pomocy społecznej, w szczególności z domu pomocy społecznej?


więcej

Przyznanie w testamencie poszczególnych przedmiotów konkretnym spadkobiercom

Czy można podzielić majątek w testamencie tak by każdy ze spadkobierców otrzymał konkretną rzecz?


więcej

Odziedziczenie mieszkania a umowa najmu lokalu komunalnego

Czy najemca lokalu komunalnego, który odziedziczy mieszkanie zostanie pozbawiony prawa najmu lokalu komunalnego?


więcej

Posiadanie i sprzedaż mieszkania a wysokość opłaty za dom pomocy społecznej

Czy sprzedanie mieszkania osoby przebywającej w domu pomocy społecznej wiąże się ze zwiększeniem opłaty za pobyt w DPS?


więcej

Sprzedaż mieszkania ubezwłasnowolnionego a opłata za jego pobyt w DPS

Czy opiekun prawny musi zgłosić w MOPS, że sprzedał mieszkanie należące do osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w DPS?


więcej

Zaległość alimentacyjna wobec uprawnionego i wobec funduszu alimentacyjnego

Czy kwota spłaty zaległości alimentacyjnej wypłacana uprawnionemu do alimentów powinna w części być przekazana do funduszu alimentacyjnego?


więcej

Czy sąd może żądać transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego? Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszą być dołączone akty stanu cywilnego?

Czy niedołączenie do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku aktów stanu cywilnego jest brakiem formalnym i może stanowić podstawę zwrotu wniosku?


więcej

Uprawnienie do spadku/zachowku po zmarłym bezdzietnym bracie

Czy rodzeństwo ma prawo do spadku i do zachowku?


więcej

Zagubiony lub zniszczony testament a stwierdzenie nabycia spadku

Czy można nabyć spadek na podstawie zagubionego lub zniszczonego testamentu?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10