Nasze porady

Prawo administracyjne

Skierowanie na badania psychologiczne po zatrzymaniu zagranicznego prawa jazdy

Czy starosta ma prawo skierować na badania psychologiczne kierowcę, który posługuje się zagranicznym (niemieckim) prawem jazdy?


więcej

Tłumacz w postępowaniu administracyjnym

Jeżeli stroną w postępowaniu administracyjnym jest osoba niemówiąca po polsku to kto powinien zorganizować tłumacza i kto za niego płaci? Czy musi to być tłumacz przysięgły?


więcej

Przywrócenie obywatelstwa po uprzednim jego zrzeczeniu się

Czy można ubiegać się o przywrócenie polskiego obywatelstwa po wcześniejszym jego zrzeczeniu się?


więcej

Podwójne obywatelstwo - czy mogą mnie traktować jako obcokrajowca?

Czy osoba posiadająca obywatelstwo polskie i obce może występować przed polskimi władzami jako obywatel innego niż Polska kraju?


więcej

Czy wierzyciel spadkodawcy może uzyskać akty stanu cywilnego do sprawy spadkowej?

Czy urząd stanu cywilnego powinien wydać wierzycielowi osoby zmarłej jego akt zgonu celem przedłożenia w sądzie wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?


więcej

Przedawnienie "mandatu" za nieopłacone parkowanie

W jakim terminie ulega przedawnieniu opłata podwyższona za parkowanie bez poniesienia opłaty w strefie płatnego parkowania.


więcej

Konsekwencje braku meldunku

Czy brak meldunku wiąże się z odpowiedzialnością prawną?


więcej

Zgoda właściciela mieszkania na zameldowanie się

Czy właściciel musi wyrazić zgodę na zameldowanie się osoby w wynajmowanym mieszkaniu?


więcej

Wymeldowanie się a wymiana dokumentów

Czy należy wymienić dowód osobisty i prawo jazdy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca stałego pobytu?


więcej

Brak zameldowania a działalność gospodarcza

Czy można prowadzić działalność gospodarczą bez zameldowania?


więcej
1  |  2