Nasze porady

Prawo spadkowe

Czy testament ma moc ograniczoną czasowo? Zachowek po ciotce

Przez jaki czas jest ważny testament? Czy bratanek może ubiegać się o zachowek?


więcej

Spadek po obu małżonkach na rzecz osoby obcej. Wydziedziczenie córki.

Czy małżonkowie mogą wspólnie powołać do spadku osobę obcą i wydziedziczyć dziecko?


więcej

Zachowek dla siostrzeńca/bratanka

Czy można ubiegać się o zachowek po wuju/stryju?


więcej

Darowizna sprzed więcej niż 10 laty a żądanie zachowku

Czy jeżeli od chwili darowizny do dnia śmierci spadkodawcy upłynęło więcej niż 10 lat to obdarowany będzie musiał płacić zachowek?


więcej

Czy obie strony umowy zbycia udziału w spadku muszą być jednocześnie obecne u notariusza

Czy można zawrzeć umowę o zbyciu udziału w spadku na odległość?


więcej

Darowizna od rodzica a zachowek na rzecz rodzeństwa

Czy jeżeli spadkodawca nie zostawił testamentu to można żądać zachowku? Czy jeżeli jedno z dzieci dostało darowiznę od matki to reszta rodzeństwa może żądać od niego zachowku?


więcej

Zawarcie związku małżeńskiego przez wdowca a ważność testamentu zmarłego małżonka, w którym wdowiec został powołany do spadku

Czy zawarcie związku małżeńskiego przez wdowca może spowodować uznanie, że zmarły małżonek sporządzając testament znajdował się pod wpływem błędu (był przekonany, że powołany do spadku małżonek nie zawrze powtórnie związku małżeńskiego).


więcej

Umowa darowizny w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników a zachowek

Czy umowa darowizny zawarta w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników może być zaliczana do spadku przy ustalaniu zachowku czy też nie, podobnie jak umowa z następcą.


więcej

Brak aktu zgonu spadkodawcy a złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Czy brak aktu zgonu powoduje niemożność złożenia skutecznego oświadczenia o odrzuceniu spadku?


więcej

Notarialne poświadczenie dziedziczenia kiedy jeden ze spadkobierców nie żyje

Czy notariusz sporządzi poświadczenie dziedziczenia jeżeli jeden ze spadkobierców nie żyje?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10