Nasze porady

Prawo spadkowe

Przyznanie w testamencie poszczególnych przedmiotów konkretnym spadkobiercom

Czy można podzielić majątek w testamencie tak by każdy ze spadkobierców otrzymał konkretną rzecz?


więcej

Czy sąd może żądać transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego? Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszą być dołączone akty stanu cywilnego?

Czy niedołączenie do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku aktów stanu cywilnego jest brakiem formalnym i może stanowić podstawę zwrotu wniosku?


więcej

Uprawnienie do spadku/zachowku po zmarłym bezdzietnym bracie

Czy rodzeństwo ma prawo do spadku i do zachowku?


więcej

Zagubiony lub zniszczony testament a stwierdzenie nabycia spadku

Czy można nabyć spadek na podstawie zagubionego lub zniszczonego testamentu?


więcej

Czy testament ma moc ograniczoną czasowo? Zachowek po ciotce

Przez jaki czas jest ważny testament? Czy bratanek może ubiegać się o zachowek?


więcej

Spadek po obu małżonkach na rzecz osoby obcej. Wydziedziczenie córki.

Czy małżonkowie mogą wspólnie powołać do spadku osobę obcą i wydziedziczyć dziecko?


więcej

Zachowek dla siostrzeńca/bratanka

Czy można ubiegać się o zachowek po wuju/stryju?


więcej

Darowizna sprzed więcej niż 10 laty a żądanie zachowku

Czy jeżeli od chwili darowizny do dnia śmierci spadkodawcy upłynęło więcej niż 10 lat to obdarowany będzie musiał płacić zachowek?


więcej

Czy obie strony umowy zbycia udziału w spadku muszą być jednocześnie obecne u notariusza

Czy można zawrzeć umowę o zbyciu udziału w spadku na odległość?


więcej

Darowizna od rodzica a zachowek na rzecz rodzeństwa

Czy jeżeli spadkodawca nie zostawił testamentu to można żądać zachowku? Czy jeżeli jedno z dzieci dostało darowiznę od matki to reszta rodzeństwa może żądać od niego zachowku?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10