Nasze porady

Inne

Czy osoba ubezwłasnowolniona może głosować?

Czy osoba ubezwłasnowolniona posiada prawo wybierania i bycia wybieranym?


więcej

Odpowiedzialność za sprowadzenie z zagranicy leku zawierającego sibutraminę

Czy sprowadzenie do Polski leku z zagranicy, którego nie ma w obrocie w Polsce wiąże się z konsekwencjami karnymi lub innymi?


więcej

Osoby uprawnione do sprawienia pogrzebu

Czy spadkodawca może wskazać w testamencie kto może go pochować? Kto może sprawić pogrzeb?


więcej

Samodzielne gospodarstwo - pomoc dla studenta w Programie "Aktywny Samorząd"

Jak definiować pojęcie samodzielnego gospodarstwa domowego studenta ubiegającego się o dofinansowanie na potrzeby programu „Aktywny samorząd”.


więcej

Czy można jeździć motorowerem (skuterem) po drodze rowerowej?

Czy skutery mogą poruszać się po drodze rowerowej?


więcej

Uprawnienia do kierowania mikroautami (mikrocar'ami)

Jakie dokumenty uprawniają do kierowania czterokołowcami i innymi mikrosamochodami.


więcej

Jazda rowerem po chodniku

Czy rowerzysta może korzystać z chodnika?


więcej

Wyjazd do kraju UE z dowodem osobistym bez wspisanego adresu zameldowania

Czy kraj członkowski UE może odmówić wjazdu osobie, która nie posiada adresu wpisanego w dowodzie osobistym?


więcej

Tytuł prawny do mieszkania - miejsca pracy opiekuna dziennego

Jakim tytułem prawnym do mieszkania, w którym dzienny opiekun chce wykonywać opiekę nad dziećmi, powinien się legitymować opiekun dzienny


więcej

Opłata notarialna za umowę darowizny. Czy notariusz może przyjechać do domu?

Ile kosztuje sporządzenie umowy darowizny mieszkania. Czy notariusz może sporządzić akt notarialny poza kancelarią?


więcej
1  |  2