Nasze porady

Prawo pracy

Działalność gospodarcza a wymiar urlopu

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej jest brany pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu należnego pracownikowi?


więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy

Jaki jest, zgodnie z nowymi przepisami, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.


więcej

Przekształcenie SPZOZ-u w spółkę - żądanie zwrotu nienależnie wypłaconej odprawy emerytalnej

Czy szpital może żądać zwrotu odprawy emerytalnej wypłaconej pracownikowi po przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową. Zwrot nienależnie pobranej odprawy emerytalnej.


więcej

Zwolnienie z pracy z powodu oddawania krwi

Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika kiedy ten chce honorowo oddać krew?


więcej

Umowa na okres próbny a ciąża. Zasiłki: chorobowy i macierzyński

Uprawnienia kobiety w ciąży w czasie umowy o pracę na okres próbny.


więcej

Umowa na okres próbny a ciąża. Przedłużenie umowy do dnia porodu, zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński

Czy umowa na okres próbny jest przedłużana do czasu porodu. Po jakim czasie przysługują zasiłki chorobowy i macierzyński?


więcej

Świadczenie urlopowe

Brak powiadomienia pracowników o rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego a żądanie pracownika wypłaty tego świadczenia.


więcej

Umowa opracę na czas określony, ciąża, zawarcie kolejnej umowy o pracę

Czy pracodawca ma obowiązek zawrzeć kolejną umowę o pracę po zakończeniu umowy na czas określony. Umowa na czas określony a ciąża. Czy przedłużenie umowy to zawarcie kolejnej umowy o pracę?


więcej

Odprawa pośmiertna dla dziecka poczętego ale nie urodzonego w chwili śmierci pracownika

Czy dziecku, które w chwili śmierci pracownika nie żyło, ale było poczęte należy się odprawa pośmiertna i nie wypłacone pracownikowi świadczenia z tytułu stosunku pracy?


więcej

Nauczyciel zatrudniony na czas określony - możliwość wypowiedzenia umowy za wypowiedzeniem

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas określony?


więcej
1  |  2  |  3  |  4