Artykuły

Śmierć osoby powołanej do spadku w testamencie a prawo dzieci tej osoby do spadku

Ojciec sporządził testament, w którym powołał do spadku swoich 3 synów. Co w sytuacji jeżeli jeden z synów umrze przed ojcem? W jego miejsce wstąpią dzieci (3) tego zmarłego syna?

 

Konrad

 

 


 

 

Szanowny Panie,

spadkobiercami testamentowymi są osoby powołane do spadku, pod warunkiem że będą żyły w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Jeżeli jeden z powołanych do spadku spadkobierców testamentowych umrze przed spadkodawcą to spadek to zastosowanie będzie miała instytucja przyrostu uregulowana w art. 965 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (przyrost).

 

W sytuacji opisanej w pytaniu – jeżeli jeden z 3 synów powołanych do spadku nie dożyje śmierci ojca to spadek odziedziczą 2 pozostali synowie, każdy w 1/2 udziału.

Dzieciom zmarłego syna, jako spadkobiercom ustawowym pominiętym w testamencie, będzie przysługiwało prawo ubiegania się o zachowek. Zachowek należny każdemu z wnuków spadkodawcy – dzieciom zmarłego syna spadkodawcy, będzie wynosił po 1/18 wartości spadku lub 2/27 wartości spadku dla uprawnionego do zachowku małoletniego lub całkowicie niezdolnego do pracy. 

 

Analizując Pana sprawę warto wspomnieć o podstawieniu testamentowym określonym w art. 963 KC. W  myśl tego przepisu, można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie).

Gdyby ojciec z Pana pytania zawarł w testamencie podstawienie i wskazał, że powołuje do spadku swoich 3 synów, a w przypadku gdyby któryś z nich nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą, powołuje na jego miejsce jego dzieci, to w sytuacji opisanej w pytaniu dziedziczyli by obaj żyjący synowie i dzieci zmarłego syna. 

 

 

Stan prawny na dzień 17.08.2022 r. 

  • Data2022-08-18
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl