Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zaległość alimentacyjna wobec uprawnionego i wobec funduszu alimentacyjnego

Czy kwota spłaty zaległości alimentacyjnej wypłacana uprawnionemu do alimentów powinna w części być przekazana do funduszu alimentacyjnego?


więcej

Podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód

Czy jeżeli żąda tego jeden z małżonków sąd musi podzielić majątek wspólny w wyroku rozwodowym?


więcej

Uznanie przez ojca dziecka, którego matka jest niepełnoletnia

Czy ojciec dziecka, którego matka jest niepełnoletnia może złożyć ważne oświadczenie o uznaniu dziecka, tak by oficjalnie był uznany za ojca?


więcej

Zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku w imieniu małoletniego dziecka

Czy sprzedaż rzeczy należącej do dziecka, darowizna, dział spadku dokonywane przez rodzica w imieniu małoletniego dziecka wymaga wcześniejszego uzyskania przez rodzica zgody sądu opiekuńczego na takie czynności.


więcej

Ustalenie ojcostwa i obalenie domniemania ojcostwa przed narodzinami dziecka

Czy można obalić domniemanie ojcostwa jeszcze przed urodzeniem dziecka, którego ojcem biologicznym nie jest mąż matki dziecka?


więcej

Nieświadomy uczestnik postępowania spadkowego. Ubezwłasnowolnienie - prokurator czy rodzina?

Kto składa wniosek o ubezwłasnowolnienie w pierwszej kolejności - rodzina czy prokurator? Postępowanie spadkowe a nieświadomy uczestnik.


więcej

Czy można połączyć pozew o alimenty i wniosek o kontakty z dzieckiem?

Czy da się jednocześnie przeprowadzić sprawę o podwyższenie alimentów i o zmianę postanowienia o kontaktach z dzieckiem?


więcej

Dwoje obdarowanych a odpowiedzialność za opłatę za pobyt darczyńcy w DPS

Czy obdarowani odpowiadają solidarnie za świadczenie pomocy na rzecz darczyńcy, który przebywa w DPS.


więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty płacone na dziecko

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dziecka powoduje, że nie musi on płacić alimentów?


więcej

Czy ojciec może zabrać małe dziecko do siebie?

Czy ojciec małego dziecka może go zabierać bez matki do swojego miejsca zamieszkania?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10