Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

500+ dla niepełnosprawnych a opłata za dom pomocy społecznej

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych (500+ dla niepełnosprawnych) powoduje zwiększenie opłaty jaką ponosi mieszkaniec DPS za swój pobyt w tej placówce?


więcej

Czy dziecko płaci za pobyt rodzica w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów pobytu osoby w ZOL-u? Czy prócz osoby tam przebywającej opłatę ponoszą członkowie jej rodziny?


więcej

Sprzedaż mieszkania a odpłatność za dom pomocy społecznej

Jaki wpływ na wysokość opłaty za dom pomocy społecznej ma fakt odpłatnego zbycia nieruchomości należącej do osoby przebywającej w DPS.


więcej

Egzekucja z zasiłku pogrzebowego

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS?


więcej

Czy komornik może zabrać "kosiniakowe"?

Czy świadczenie rodzicielskie może być zajęte przez komornika?


więcej

Alkoholizm rodzica, niezajmowanie się dzieckiem w przeszłości a obowiązek dziecka opłacania rodzicowi pobytu w DPS

Czy dziecko musi płacić za pobyt rodzica w DPS jeżeli ten rodzic w przeszłości niewywiązywał się ze swoich obowiązków rodzicielskich, nie zajmoował się dzieckiem, nie płacił alimentów, itp.


więcej

Ponoszenie opłaty za pobyt małżonka w DPS a separacja

Czy orzeczenie separacji ma wpływ na obowiązek partycypowania w kosztach pobytu małżonka w domu pomocy społecznej?


więcej

Odłogowanie gruntów rolnych a dochód w pomocy społecznej i wysokość zasiłku stałego

Czy jeżeli gospodarstwo rolne nie jest uprawiane to dochód z niego jest uwzględniany przy ubieganiu się o pomoc społeczną?


więcej

Specjalny zasiłek opiekuńczy a świadczenie wychowawcze (500+)

Czy świadczenia opiekuńcze brane są pod uwagę przy ustalaniu dochodu od którego zależy uprawnienie do świadczenia 500+.


więcej

Dodatek do urlopu wychowawczego przy większej liczbie dzieci

Czy osobie, która na urlopie wychowawczym zajmuje się kilkoma dziećmi należy się kilka dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10