Nasze porady

Zabezpieczenie społeczne

Podjęcie pracy a zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej

Czy student podejmujący pracę straci prawo do renty rodzinnej?


więcej

Czy osoba przebywająca poza granicami Polski może ubiegać się o polski dom pomocy społecznej

Czy osobie przebywającej poza Polską przysługuje prawo do korzystania z polskiej pomocy społecznej, w szczególności z domu pomocy społecznej?


więcej

Posiadanie i sprzedaż mieszkania a wysokość opłaty za dom pomocy społecznej

Czy sprzedanie mieszkania osoby przebywającej w domu pomocy społecznej wiąże się ze zwiększeniem opłaty za pobyt w DPS?


więcej

Sprzedaż mieszkania ubezwłasnowolnionego a opłata za jego pobyt w DPS

Czy opiekun prawny musi zgłosić w MOPS, że sprzedał mieszkanie należące do osoby ubezwłasnowolnionej przebywającej w DPS?


więcej

500+ dla niepełnosprawnych a opłata za dom pomocy społecznej

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych (500+ dla niepełnosprawnych) powoduje zwiększenie opłaty jaką ponosi mieszkaniec DPS za swój pobyt w tej placówce?


więcej

Czy dziecko płaci za pobyt rodzica w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów pobytu osoby w ZOL-u? Czy prócz osoby tam przebywającej opłatę ponoszą członkowie jej rodziny?


więcej

Sprzedaż mieszkania a odpłatność za dom pomocy społecznej

Jaki wpływ na wysokość opłaty za dom pomocy społecznej ma fakt odpłatnego zbycia nieruchomości należącej do osoby przebywającej w DPS.


więcej

Egzekucja z zasiłku pogrzebowego

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS?


więcej

Czy komornik może zabrać "kosiniakowe"?

Czy świadczenie rodzicielskie może być zajęte przez komornika?


więcej

Alkoholizm rodzica, niezajmowanie się dzieckiem w przeszłości a obowiązek dziecka opłacania rodzicowi pobytu w DPS

Czy dziecko musi płacić za pobyt rodzica w DPS jeżeli ten rodzic w przeszłości niewywiązywał się ze swoich obowiązków rodzicielskich, nie zajmoował się dzieckiem, nie płacił alimentów, itp.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10