Wzory

Wniosek o ustalenie korzystania ze wspólnej nieruchomości (podział quoad usum)

Podstawę wniosku o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej rzeczy (podziału quoad usum) stanowi art. 206 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli


Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl