Porady

Zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku w imieniu małoletniego dziecka

Małoletni syn odziedziczył po zmarłym wujku (jako bratanek) udziały w nieruchomości.Czy jego matka jako jedyny opiekun prawny (ojciec nie żyje) może sprzedać udziały czy zrobić darowiznę na korzyść jednego z członków rodziny, który resztę udziałów odziedziczył czy trzeba wystąpić do sądu dla nieletnich o zgodę na takie działania?

 

Bożena

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Jak wskazuje art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, r odzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.
 
Zarówno sprzedaż udziału w spadku (w przedmiocie należącym do spadku), jak i darowizna takiego udziału są czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem dziecka, dlatego na ich dokonanie potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
Podobnie jest w przypadku gdyby rodzic chciał zawrzeć w imieniu małoletniego dziecka umowę o dział spadku, w wyniku której miałoby otrzymać określoną spłatę lub gdyby dział spadku miałby polegać na przyznaniu własności przedmiotów wchodzących w skład spadku innej osobie bez spłaty na rzecz dziecka.


Sąd opiekuńczy zgodzi się na dokonanie przez rodzica określonych czynności prawnych (np. zawarcie umowy sprzedaży, darowizny, itp.) jeżeli uzna, że jest to zgodne z obiektywnym interesem dziecka. Trudno znaleźć argumenty na uznanie, że darowanie przedmiotu należącego do dziecka innej osobie (czy dział spadku bez spłaty na rzecz dziecka) jest zgodny z interesem dziecka. Darowizna polega bowiem na tym, że w zamian za rzecz majątkową dziecko nie otrzyma żadnego ekwiwalentu. Trudno uznać, że pomniejszenie majątku dziecka jest zgodne z jego interesem. Dlatego sądy rodzinne niezwykle rzadko zgadzają się na dokonanie przez rodziców w imieniu dziecka darowizny. Muszą to być sytuacje naprawdę wyjątkowe.

 


Stan prawny na dzień 06.02.2020 r.

  • Data2020-02-11
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl