Artykuły

Zatarcie skazania w przypadku skazania na wyrok "w zawiasach" i grzywnę

Wyrokiem ze stycznia 2011 r. zostałem skazany z art. 177 § 1 k.k. na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz nawiązkę w kwocie 1500 złotych. Zawieszenie skończyło mi się 21.02.2013 nawiązkę zapłaciłem. Moje pytanie to czy mój wyrok uległ już zatarciu, czy muszę napisać wniosek o zatarcie wyroku i czy mogę pisać już w kwestionariuszach personalnych „niekarany”?

 

Mirek

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Art. 76 § 1 Kodeksu karnego wskazuje, że skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zgodnie zaś z § 2 art. 76 KK, jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.


Z Pana pytania wynika, że został Pan skazany na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat oraz orzeczono wobec Pana środek karny. Wykonał Pan środek karny w postaci nawiązki. Okres próby zakończył się w Pana przypadku z upływem 2 lat od uprawomocnienia się wyroku.


Mając na względzie powyższe należy wskazać, że Pana skazanie uległo zatarciu już w 2013 r., po upływie 2,5 roku od chwili uprawomocnienia się wyroku w Pana sprawie


Zgodnie z art. 106 KK, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.


Zatarcie skazania nastąpiło w Pana przypadku z mocy prawa – oznacza to, że nie jest w tym względzie konieczny żadny odrębny wniosek skazanego. Z chwilą zatarcia skazania wpis o skazaniu powinien być usunięty z Krajowego Rejestru Karnego.


Jak wskazuje orzecznictwo sądowe, skutkiem zatarcia skazania jest fakt, że za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe - z punktu widzenia porządku prawnego - jest zatem stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono.


Od chwili zatarcia skazania jest Pan osobą niekaraną i taką informację może Pan podawać w kwestionariuszach.

 

 

Stan prawny na dzień 12.01.2019 r.

  • Data2019-02-05
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl