Artykuły

Wysokość zajęcia w przypadku egzekucji z emerytury i minimalnego wynagrodzenia za pracę

Mój tata jest na emeryturze. Szuka nadal pracy gdyż chciałby mieć zajęcie. Emerytura jest zajęta przez komornika. Siadł on na emeryturze i pobiera z niej 25%. Czy jeśli tata zatrudni się na umowę o pracę na najniższą krajową to komornik będzie mógł zająć mu wypłatę? Jeśli tak to ile?


Krzysiek

 

 


 

 

Szanowny Panie!


W myśl art. 140 ust. 1 pk 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, potrącenia ze emerytur i rent ZUS mogą być dokonywane  do wysokości 25% świadczenia, jeżeli chodzi o sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
Z kolei art. 141 ust. 1 pkt 2 tej ustawy stanowi, że kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń wynosi 825 zł - przy potrącaniu należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.


Na podstawie ww. przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS komornik potrąca Pana ojcu 25% emerytury.


Odnośnie wynagrodzenia za pracę, w kontekście jego ewentualnego zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego, znaczenie będzie miał przepis art. 871 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.


Z uwagi na powyższy przepis należy wskazać, że w przypadku gdyby Pana ojciec – emeryt podjął zatrudnienie na umowę o pracę i na podstawie tej ustawy otrzymywałby minimalne wynagrodzenie za pracę, to to wynagrodzenie nie będzie mogło być zajęte przez komornika. Czyli zajęciu podlegać będzie wyłącznie emerytura taty.

 


Stan prawny na dzień 08.02.2019 r.

  • Data2019-02-12
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl