Artykuły

Wycofanie wniosku o ściganie

Kodeks karny wyróżnia kategorię przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego. W tych sprawach złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie powoduje, że organa ścigania podejmują, z chwilą złożenia wniosku, postępowanie z urzędu.

 

Czy pokrzywdzony może wycofać wniosek o ściganie i jakie konsekwencje prawne rodzi wycofanie wniosku o ściganie?

 

Kodeks postępowania karnego umożliwia cofnięcie wniosku, jednak jego skuteczność zależy od wyrażenia zgody przez prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub przez sąd (w postępowaniu sądowym). Wycofanie wniosku na etapie postępowania sądowego jest możliwe wyłącznie do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, a więc stosownie do art. 385 § 1 KPK do chwili odczytania przez oskarżyciela aktu oskarżenia. Po odczytaniu aktu oskarżenia nie ma możliwości wycofania wniosku o ściganie.
Powyższe wynika z art. 12 § 3 KPK.
Jako, że ustawa uzależnia wycofanie wniosku od zgody prokuratora lub sądu to może się więc okazać, iż mimo, że pokrzywdzony wycofuje wniosek o ściganie to postępowanie będzie się toczyło nadal.

 

Przepis art. 12 § 3 KPK wskazuje także, że nie ma możliwości cofnięcia wniosku o ściganie w przypadku przestępstwa zgwałcenia (art. 197 KK).

 

Jeżeli wniosek o ściganie został złożony to należy pamiętać, iż ponowne złożenie wniosku o ściganie jest niedopuszczalne. 
 

 

Stan prawny na dzień 14 sierpnia 2013 r.

  • Data2013-08-30
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl