Artykuły

Czy można legalnie hodować 1 krzak konopi w mieszkaniu?

Czy mogę w mieszkaniu hodować sobie 1 doniczkę z marihuaną?


Adam

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Ograniczenia w zakresie uprawy konopii (w tym marihuany) określone są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.


Zgodnie z ww. ustawą konopie to rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.). Natomiast ilekroć ustawodawca wspomina o konopiach włóknistych to ma na myśli rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.


Zgodnie z art. 45 ust. 3 tej ustawy, uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.
Natomiast w myśl ust. 4 uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.


Powyższy przepis wskazuje, że w Polsce jakakolwiek uprawa konopi innych niż włókniste jest całkowicie zakazana.Zwrócę uwagę, że polski ustawodawca nie przwidział możlości uprawymarihuany nawet na potrzeby medyczne. Można uprawiać tylko i wyłącznie konopie włókniste.
Jednak i uprawa konopi włóknistych doznaje ograniczeń – ta uprawa może być prowadzona wyłącznie na ww. potrzeby. Co więcej uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

  1. umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
  2. zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

 

Wiele osób ma przekonanie, że posadzenie w doniczce 1 krzaka konopi (marihuany) nie jest uprawą (hodowlą) i że kiedy mowa o uprawie (hodowli) to chodzi o uprawę większej ilości krzaków. Niestety jest to błędne przekonanie. Art. 4 pkt 28 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje,  że według tej ustawy uprawa maku lub konopi to każda uprawa maku lub konopi bez względu na powierzchnię. Tak więc uprawa marihuany o powierzchni 1 doniczki to też uprawa, która jest zabroniona (a w przypadku konopi włóknistych wymaga zezwolenia).


Uprawiając nawet 1 krzak marihuany naraża się Pan na poniesienie konsekwencji karnych.
Jaka może być kara za nielegalną uprawę marihuany?
Stosownie do art. 63 ust. 1 o przeciwdziałaniu narkomanii, kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste (ust. 2).
Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (ust. 3).


Na marginesie dodam, że nielegalna (bez zezwolenia) uprawa konopi włóknistych zagrożona jest karną grzywny. Art. 65 ustawy mówi, iż kto wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, podlega karze grzywny.

 


Stan prawny na dzień 25.04.2019 r.

  • Data2019-04-26
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl