Nasze porady

Nowa wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Jaka jest aktualna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego?


więcej
Od 1.10.2018 r. nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1.10.2018 r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe przy ubieganiu się o pomoc społeczną.


więcej
Nowe terminy przedawnienia roszczeń cywilnych

Od dnia 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń.


więcej
Pomocnik rolnika i umowa o pomocy przy zbiorach

Warunki zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach przez rolnika i pomocnika rolnika.


więcej
Przemoc w rodzinie - procedura "Niebieskie Karty"

Artykuł omawiający procedurę "Niebieskie Karty" związaną ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.


więcej
Najem instytucjonalny lokalu

Jakie są warunki zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu.


więcej
Postępowanie odwoławcze w administracji

Jak wygląda postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu administracji.


więcej
Miejsce zamieszkania w prawie wyborczym

Jak Kodeks wyborczy definiuje miejsce zamieszkania wyborcy?


więcej
Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów - nowe regulacje prawne

Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów.


więcej
Umieszczenie osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez jej zgody

Jak umieścić w ZOL osobę, która nie jest w stanie wyrazić zgody na udzielenie jej świadczenia w postaci pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10