Nasze porady

Nowe zasady najmu lokali - zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów

Od dnia 21.04.2019 r. obowiązują nowe zasady najmu lokali wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o ochronie praw lokatorów.


więcej
Karta Dużej Rodziny dla rodziców trojga (i więcej) pełnoletnich dzieci

Czy rodzice trojga i więcej dzieci mających więcej niż 25 lat mogą skutecznie ubiegać się o posiadanie Karty Dużej Rodziny?


więcej
Wynalazek na tle ustawy prawo własności przemysłowej

Jak ustawa Prawo własności przemysłowej definiuje pojęcie wynalazku.


więcej
Trzynastka - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Kto i na jakich zasadach może otrzyma od pracodawcy trzynastą pensję - trzynastkę?


więcej
„Mama 4+” - rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Emerytura dla kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci.


więcej
Prawa i obowiązki pracownika - czy pracownik samorządowy może odmówić wykonania polecenia

Czy pracownik samorządowy jest zobowiązany bezwzględnie wykonywać polecenia pracodawcy czy też może odmówić wykonania polecenia?


więcej
ZNAKI TOWAROWE - Wniesienie sprzeciwu

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.


więcej
Nowa wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Jaka jest aktualna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego?


więcej
Od 1.10.2018 r. nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Od 1.10.2018 r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe przy ubieganiu się o pomoc społeczną.


więcej
Nowe terminy przedawnienia roszczeń cywilnych

Od dnia 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10