Nasze porady

Nowe terminy przedawnienia roszczeń cywilnych

Od dnia 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń.


więcej
Pomocnik rolnika i umowa o pomocy przy zbiorach

Warunki zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach przez rolnika i pomocnika rolnika.


więcej
Przemoc w rodzinie - procedura "Niebieskie Karty"

Artykuł omawiający procedurę "Niebieskie Karty" związaną ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.


więcej
Najem instytucjonalny lokalu

Jakie są warunki zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu.


więcej
Postępowanie odwoławcze w administracji

Jak wygląda postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu administracji.


więcej
Miejsce zamieszkania w prawie wyborczym

Jak Kodeks wyborczy definiuje miejsce zamieszkania wyborcy?


więcej
Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów - nowe regulacje prawne

Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów.


więcej
Umieszczenie osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez jej zgody

Jak umieścić w ZOL osobę, która nie jest w stanie wyrazić zgody na udzielenie jej świadczenia w postaci pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.


więcej
Francja - umowa rozwodowa

We Francji istnieje możliwość zawarcia umowy dotyczącej rozwodu, niewymagającej postępowania sądowego, rejestrowanej przez notariusza.


więcej
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10