Nasze porady

Czy żądanie zapłaty odsetek jest słuszne?

Czy można żądać zapłaty odsetek jeżeli nie określono ich w ugodzie/umowie?


więcej

Przywrócenie obywatelstwa po uprzednim jego zrzeczeniu się

Czy można ubiegać się o przywrócenie polskiego obywatelstwa po wcześniejszym jego zrzeczeniu się?


więcej

Czy osoba ubezwłasnowolniona częściowo może wyjechać sama za granicę?

Czy kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ma wpływ na decyzję tej osoby o wyjeździe zagranicznym?


więcej

Zapłata zachowku - kto płaci za przekaz pocztowy

Czy można potrącić z kwoty zachowku opłatę za przekaz pocztowy?


więcej

Ubieganie się o rentę socjalną a ubezpieczenie zdrowotne

Czy osoba ubiegająca się o rentę socjalną może korzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej?


więcej

Działalność gospodarcza a wymiar urlopu

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej jest brany pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu należnego pracownikowi?


więcej

Odpowiedzialność karba za niewskazanie we wniosku o emeryturę okresu składkowego

Czy pominięcie we wniosku o emeryturę okresu pracy za granicą wiąże się z odpowiedzialnością karną z art. 233 kk?


więcej

Odrzucenie spadku po ojcu a zachowek po zmarłym później dziadku

Czy odrzucenie spadku po rodzicu powoduje, że nie można dziedziczyć i ubiegać się o zachowek po zmarłym później dziadku?


więcej

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżeński jeżeli wspólność majątkowa została zniesiona w wyniku orzeczenia rozwodu?


więcej

Stypendia studenckie a dochód w zasiłkach rodzinnych i 500+

Czy stypendia otrzymywane przez studentów bierze się pod uwagę przy ustalaniu dochodu dla celów zasiłków rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (500+)?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10