Nasze porady

Prawo spadkowe

Zapłata zachowku - kto płaci za przekaz pocztowy

Czy można potrącić z kwoty zachowku opłatę za przekaz pocztowy?


więcej

Odrzucenie spadku po ojcu a zachowek po zmarłym później dziadku

Czy odrzucenie spadku po rodzicu powoduje, że nie można dziedziczyć i ubiegać się o zachowek po zmarłym później dziadku?


więcej

Kilka dyspozycji wkładem na wypadek śmierci w kilku bankach

Czy osoba może pozostawić kilka dyspozycji wkładem na kontach w kilku bankach?


więcej

Dziedziczenie wierzytelności z tytułu spłaty ustalonej w dziale spadku

Czy dług z niewykonanej ugody w sprawie działu spadku podlega dziedziczeniu?


więcej

Czy doradca tymczasowy reprezentuje osobę mającą zostać ubezwłasnowolnioną w sprawie o spadek?

Czy sąd spadku powinien poinformować doradcę tymczasowego ustanowionego w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie o tym, że trwa sprawa o spadek?


więcej

Początek biegu terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku - kiedy można mówić, że osoba powołana do spadku w dalszej kolejności dowiedziała się o tytule swojego powołania do spadku, a tym samym kiedy rozpoczyna się bieg 6-miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu, przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku?


więcej

Zachowek dla dziecka po śmierci jego babci

Czy rodzic powinien podzielić się ze swoim dzieckiem spadkiem po swoim rodzicu?


więcej

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka zamieszkującego na stałe w Anglii

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, które na stałe zamieszkuje w Wielkiej Brytanii?


więcej

Przystąpienie wierzyciela do postępowania spadkowego po zmarłym dłużniku. Kryterium spłaty długów spadkowych

Czy wierzyciel zmarłego dłużnika może przystąpić do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku jako strona postępowania? W jakiej kolejności zaspokajane są długi spadkowe?


więcej

Zachowek po ciotce

Czy można się ubiegać o zachowek po zmarłej siostrze matki?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10