Nasze porady

Prawo spadkowe

Brak aktu zgonu spadkodawcy a złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Czy brak aktu zgonu powoduje niemożność złożenia skutecznego oświadczenia o odrzuceniu spadku?


więcej

Notarialne poświadczenie dziedziczenia kiedy jeden ze spadkobierców nie żyje

Czy notariusz sporządzi poświadczenie dziedziczenia jeżeli jeden ze spadkobierców nie żyje?


więcej

Nabycie spadku przed 2007 r. i dział spadku - kwestie podatkowe

Kwestie podatkowe w przypadku nabycia spadku po spadkodawcy, który zmarł przed 1 stycznia 2007 r. oraz w związku z działem spadku i podziałem majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Darowzina na rzecz dziecka. Zachowek na rzecz dzieci, wnuków i zięciów

Czy wnuki, zięć i dzieci mogą ubiegać się o zachowek jeżeli spadkodawczyni przepisała za swojego życia mieszkanie na jedno z dzieci?


więcej

Wypłata zachowku większego niż należny

Jak interpretować zapłatę zachowku w kwocie wyższej niż należna. Czy obcokrajowiec płaci w Polsce podatek od spadku.


więcej

Odrzucenie spadku przez spadkobiercyznię w ciąży zamieszkującą poza granicami Polski. Odrzucenie spadku w imieni dziecka zamieszkującego za granicą

Czy można odrzucić spadek w imieniu dziecka mieszkającego za granicą bez konieczności przyjazdu do Polski?


więcej

Zapłata zachowku - kto płaci za przekaz pocztowy

Czy można potrącić z kwoty zachowku opłatę za przekaz pocztowy?


więcej

Odrzucenie spadku po ojcu a zachowek po zmarłym później dziadku

Czy odrzucenie spadku po rodzicu powoduje, że nie można dziedziczyć i ubiegać się o zachowek po zmarłym później dziadku?


więcej

Kilka dyspozycji wkładem na wypadek śmierci w kilku bankach

Czy osoba może pozostawić kilka dyspozycji wkładem na kontach w kilku bankach?


więcej

Dziedziczenie wierzytelności z tytułu spłaty ustalonej w dziale spadku

Czy dług z niewykonanej ugody w sprawie działu spadku podlega dziedziczeniu?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10