Nasze porady

Prawo karne

Odpowiedzialność karba za niewskazanie we wniosku o emeryturę okresu składkowego

Czy pominięcie we wniosku o emeryturę okresu pracy za granicą wiąże się z odpowiedzialnością karną z art. 233 kk?


więcej

Zatarcie skazania w przypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności i zasądzenia nawiązki

Kiedy ulega zatarciu skazanie w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone oraz zasądzono środek karny - nawiązkę?


więcej

Ochrona danych świadka w sprawie karnej

Czy świadek może żądać, aby sąd utajnił jego dane?


więcej

Zgłoszenie przestępstwa ponad rok po jego popełnieniu - pobicie

Czy można na Policji zgłosić pobicie jeżeli minęło od niego już ponad rok?


więcej

Kara za brak meldunku

Czy niedopełnienie obowiązku meldunkowego jest popełnieniem wykroczenia/przestępstwa?


więcej

Przedawnienie wykonania kary i zatarcie skazania

Po jakim okresie od wyroku skazującego osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości może liczyć na przedawnienie wykonania kary? Przedawnienie wykonania kary a zatarcie skazania.


więcej

Karalność zakupu i posiadania sterydów anabolicznych

Czy osoba zakupująca w sieci sterydy może się spodziewać kary?


więcej

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego - konsekwencje prawne i cywilne

Jaka kara może wiązać się ze spowodowaniem wypadku komunikacyjnego?


więcej

Zakaz prowadzenia roweru a udział w maratonie MTB

Czy osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia roweru, może spodziewać się odpowiedzialności w związku z udziałem w zawodach MTB?


więcej

Wcześniejsze zatarcie skazania w przypadku zawieszenia kary

Czy istnieje możliwość ubiegania się o wcześniejsze zatarcie skazania w sytuacji orzeczenia kary pozbawienia wolności i warunkowym zawieszeniu jej wykonania.


więcej
1  |  2  |  3