Nasze porady

Prawo cywilne

Czy kurator osoby niepełnosprawnej może reprezntować osobę niepełnosprawną w sądzie?

Uprawnienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej - reprezentacja w sądzie cywilnym.


więcej

Czy komornik może zająć ogródek działkowy?

Czy ogródek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym może zostać zajęty przez komornika w toku egzekucji?


więcej

Czy muszę ustanowić pełnomocnika do doręczeń?

Pełnomocnik do doręczeń - czy sąd doręcza korespondencję za granicę?


więcej

Odziedziczenie mieszkania a wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego

Czy jeżeli odziedziczy się mieszkanie po rodzicu a mieszka się w lokalu komunalnym to gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego?


więcej

Wstąpienie w stosunek najmu po prababci. Tytuł prawny do lokalu po opuszczeniu go przez najemcę

Czy można wstąpić w stosunek najmu po prababci według przepisów obowiązujących przed lipcem 2001 r.?


więcej

Czy żądanie zapłaty odsetek jest słuszne?

Czy można żądać zapłaty odsetek jeżeli nie określono ich w ugodzie/umowie?


więcej

Egzekucja długów jednego ze współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej

Czy komornik może zlicytować nieruchomość stanowiącą współwłasność, jeżeli dłużnikiem jest tylko jeden ze współwłaścicieli?


więcej

Pobyt w domu pomocy społecznej a wypowiedzenie umowy najmu z powodu niezamieszkiwania

Czy gmina może wypowiedzieć umowę najmu najemcy, który z powodu stanu zdrowia znalazł się w domu pomocy społecznej, a w mieszkaniu zostało jego dziecko? Czy pobyt w DPS wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania?


więcej

Przejęcie udziałów nieżyjącego współwłaściciela nieruchomości

Jak nabyć udziały we współwłasności należące do współwłaściciela, który zmarł?


więcej

Roszczenie zapłaty zachowku przeciw spadkobiercom osoby, która otrzymała darowiznę

Czy można żądać zachowku od spadkobierców zmarłego, który otrzymał darowiznę?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10