Nasze porady

Prawo cywilne

Dzierżawa - waloryzacja czynszu w przypadku deflacji

Czy kiedy w umowie dzierżawy wprowadzono klauzulę waloryzacyjną zgodnie z którą czynsz zmienia się co roku odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, a panuje deflacja, to czy czynsz ulega obniżeniu?


więcej

Jak wymeldować i wyeksmitować "niechcianą" synową z domu?

Czy właściciel domu może wyeksmitować i wymeldować synową?


więcej

Czy kurator osoby niepełnosprawnej może reprezntować osobę niepełnosprawną w sądzie?

Uprawnienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej - reprezentacja w sądzie cywilnym.


więcej

Czy komornik może zająć ogródek działkowy?

Czy ogródek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym może zostać zajęty przez komornika w toku egzekucji?


więcej

Czy muszę ustanowić pełnomocnika do doręczeń?

Pełnomocnik do doręczeń - czy sąd doręcza korespondencję za granicę?


więcej

Odziedziczenie mieszkania a wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego

Czy jeżeli odziedziczy się mieszkanie po rodzicu a mieszka się w lokalu komunalnym to gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego?


więcej

Wstąpienie w stosunek najmu po prababci. Tytuł prawny do lokalu po opuszczeniu go przez najemcę

Czy można wstąpić w stosunek najmu po prababci według przepisów obowiązujących przed lipcem 2001 r.?


więcej

Czy żądanie zapłaty odsetek jest słuszne?

Czy można żądać zapłaty odsetek jeżeli nie określono ich w ugodzie/umowie?


więcej

Egzekucja długów jednego ze współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej

Czy komornik może zlicytować nieruchomość stanowiącą współwłasność, jeżeli dłużnikiem jest tylko jeden ze współwłaścicieli?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10