Nasze porady

Prawo administracyjne

Przywrócenie obywatelstwa po uprzednim jego zrzeczeniu się

Czy można ubiegać się o przywrócenie polskiego obywatelstwa po wcześniejszym jego zrzeczeniu się?


więcej

Podwójne obywatelstwo - czy mogą mnie traktować jako obcokrajowca?

Czy osoba posiadająca obywatelstwo polskie i obce może występować przed polskimi władzami jako obywatel innego niż Polska kraju?


więcej

Czy wierzyciel spadkodawcy może uzyskać akty stanu cywilnego do sprawy spadkowej?

Czy urząd stanu cywilnego powinien wydać wierzycielowi osoby zmarłej jego akt zgonu celem przedłożenia w sądzie wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?


więcej

Przedawnienie "mandatu" za nieopłacone parkowanie

W jakim terminie ulega przedawnieniu opłata podwyższona za parkowanie bez poniesienia opłaty w strefie płatnego parkowania.


więcej

Konsekwencje braku meldunku

Czy brak meldunku wiąże się z odpowiedzialnością prawną?


więcej

Zgoda właściciela mieszkania na zameldowanie się

Czy właściciel musi wyrazić zgodę na zameldowanie się osoby w wynajmowanym mieszkaniu?


więcej

Wymeldowanie się a wymiana dokumentów

Czy należy wymienić dowód osobisty i prawo jazdy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca stałego pobytu?


więcej

Brak zameldowania a działalność gospodarcza

Czy można prowadzić działalność gospodarczą bez zameldowania?


więcej

Zameldowanie. Umowa najmu zawarta przez jednego małżonka. Współnajem

Zameldowanie małżonka w mieszkaniu wynajętym przez drugiego z małżonków.


więcej

Zgoda współwłaścicieli na zameldowanie

Czy właściciele mieszkania mogą odmówić zameldowania się najemcy?


więcej
1  |  2