Nasze porady

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Opodatkowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej

Czy otrzymując wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad ubezwłasnowolnionym całkowicie trzeba obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy (PIT)?


więcej

Zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka zamieszkującego za granicą

Czy zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka mieszkającego za granicą (poza Polską) zawsze wiąże się z koniecznością stawienia się w sądzie w Polsce. Czy jest możliwość przeprowadzenia sprawy zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu dziecka bez przyjazdu do Polski?


więcej

Zawarcie związku małżeńskiego (cywilnego i kościelnego) przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może wziąć ślub cywilny i kościelny?


więcej

Czy osoba ubezwłasnowolniona częściowo może wyjechać sama za granicę?

Czy kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ma wpływ na decyzję tej osoby o wyjeździe zagranicznym?


więcej

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżeński jeżeli wspólność majątkowa została zniesiona w wyniku orzeczenia rozwodu?


więcej

Zmiana nazwiska dziecka a obowiązek alimentacyjny rodzica

Czy obowiązek alimentacyjny ojca dziecka wobec niego wygasa w sytuacji, w której dziecko zmienia nazwisko?


więcej

Prawo do lokalu spółdzielczego przydzielonego jednemu małżonkowi po rozwodzie i śmierci drugiego małżonka.

Sprawa prawa spółdzielczego lokatorskiego do lokalu po rozwodzie i śmierci małżonka.


więcej

Przekształcenie w czasie trwania małżeństwa lokalu spółdzielczego należącego do jednego z małżonków w prawo własności

Do kogo należało mieszkanie jeżeli zostało wykupione w czasie trwania małżeństwa, a wcześniej prawo spółdzielcze należało do jednego tylko małżonka?


więcej

Możliwość umorzenia zaległych alimentów

Czy można się ubiegać o umorzenie zaległych, niezapłaconych alimentów?


więcej

Podział majątku małżeńskiego bez rozwodu

Czy istnieje możliwość podzielenia się majątkiem małżeńskim bez przeprowadzania rozwodu?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10