Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracyMam umowę zawartą w grudniu 2014 r. do grudnia 2017 r. Termin wypowiedzenia tej umowy to 2 tygodnie.
Pracodawca poinformował mnie, że obecnie nie obowiązuje mnie termin wypowiedzenia dwutygodniowy lecz zależy on od stażu mojej pracy zgodnie z nowymi przepisami.
Czy ze względu na to, że moja umowa została zawarta w 2014 r. zastosowanie ma termin z umowy czy też z kodeksu pracy?
Jaki jest mój termin wypowiedzenia umowy skoro łącznie pracuję już u mojego pracodawcy ponad 3 lata?


Marzena

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Art. 36 § 1 Kodeksu pracy wskazuje, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Powyższe brzmienie przepisu art. 36 § 1 obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 r. Od tego dnia zmieniły się zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony.


Art. 16 ustawy wprowadzającej nowe przepisy (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) wskazuje, że przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli w lutym 2016 r.), których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.


Czyli w Pani przypadku, jako staż pracy od którego zależy okres wypowiedzenia, należy uznać 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (od lutego do września).
Obowiązuje Panią (i pracodawcę) 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę.

 


Stan prawny na dzień 30.09.2016 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.