Wcześniejsze zatarcie skazania w przypadku zawieszenia karyMój syn został skazany w kwietniu 2010 r. za bójkę, na podstawie art.158 § 1 Kodeksu karnego w zw.  art. 57a § 1 KK, na karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Jednocześnie Sąd zawiesił wykonanie kary na okres 3 lat. Ponadto syn został oddany pod dozór kuratora.
Chciałabym wiedzieć, czy syn może się ubiegać o wcześniejsze zatarcie kary, jeżeli tak to w jaki sposób? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 


Marta

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Ze względu na to, że w stosunku do Pani syna zastosowano warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w zakresie zatarcia skazania, będzie miał znacznie przepis art. 76 Kodeksu karnego.
§ 1 tego artykułu wskazuje, że skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
Natomiast § 2 art. 76 KK mówi, że jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.


Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania należy stwierdzić, że skazanie Pani syna ulegnie zatarciu, z mocy prawa, po upływie 3 lat i 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku skazującego.
Skazanie ulegnie zatarciu oczywiście jeżeli Pani syn „dotrwa” do końca próby, a więc jeżeli sąd nie zarządzi wykonania kary pozbawienia wolności, która była zawieszona, a także wówczas jeżeli syn uiści zasądzoną grzywnę i wykona środek karny (o ile w wyroku mowa o tych środkach).


Przepisy prawa karnego nie przewidują niestety możliwości ubiegania się, przez skazanego, o wcześniejsze zatarcie skazania w sytuacji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Zatarcie skazania, w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, nastąpi po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

W przypadku Pani syna skazanie ulegnie zatarciu, przy założeniu pozytywnego zakończenia próby, w roku 2013 (dokładna data zależy od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego).


Kodeks karny, w art. 107 § 2, przewiduje możliwość zarządzenia zatarcia skazania, na wniosek skazanego, po upływie 5 lat od chwili wykonania kary pozbawienia wolności, jej darowania albo przedawnienia, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
Przepis ten dotyczy jednak wcześniejszego zatarcia skazania w sytuacji wykonania kary pozbawienia wolności, a więc w sytuacji, w której sąd nie zawiesił w wyroku wykonania kary lub kiedy na skutek postawy skazanego w okresie próby sąd zarządzi wykonanie kary.


Jedyną możliwością doprowadzenia do wcześniejszego zatarcia skazania jest ułaskawienie Pani syna przez Prezydenta RP. Ułaskawienie może bowiem polegać na darowaniu kary, jak również na wcześniejszym zatarciu skazania.
Jednak należy wskazać, że Prezydent RP stosuje prawo łaski z dużą ostrożnością i większość wniosków o ułaskawienie jest rozpatrywanych negatywnie.

 


Stan prawny na dzień 4.09.2012 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.