Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci i pogrzebu dziadkaZmarł mój dziadek. Czy w związku ze śmiercią dziadka przysługuje mi urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze? Czy pracodawca może odmówić mi wzięcia takiego urlopu?

 

Max

 

 


 

 

Szanowny Panie,

 

Ma Pan prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu Pana dziadka.

 

§ 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.  w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 ze zm.) wskazuje, iż w razie zgonu i pogrzebu dziadka pracownika, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 1 dzień.

 

Zgodnie z przepisem § 4 rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, a także z przepisu § 4 rozporządzenia, pracodawca nie może Panu odmówić zwolnienia od pracy z powodu śmierci Pana dziadka. Powinien Pan jednak przed skorzystaniem z tego urlopu okolicznościowego złożyć u pracodawcy wniosek o jego udzielenie. Aby udokumnetować śmierć dziadka powinien Pan przedłożyć pracodawcy akt zgonu dziadka.

 

Urlop okolicznościowy nie musi przypadać na dzień pogrzebu Pana dziadka, ale może być on udzielony w okresie bezpośrednio przed pogrzebem lub po pogrzebie dziadka.

 

Za czas zwolnienia od pracy z powodu śmierci i pogrzebu swojego dziadka zachowuje Pan prawo do wynagrodzenia (§ 16 ust. 1 rozporządzenia).

 

 

Stan prawny na dzie 22.04.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.