Ubieganie się o rentę socjalną a ubezpieczenie zdrowotneCórce skończyła się renta socjalna. Obecnie stara się o jej przedłużenie. Lekarz orzecznik stwierdził, że córka nie jest całkowicie niezdolna do pracy. Córka się odwołała do Komisji Lekarskiej ZUS.
Córka korzysta z pomocy psychologa w ramach NFZ. Obecnie nie ma ubezpieczenia. W jaki sposób córka może uzyskać ubezpieczenie?


Katarzyna

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Jak wskazuje art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.
Mówiąc o rencie ustawodawca ma na myśli nie tylko osoby otrzymujące rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale także m. in. osoby, które mają prawo do renty socjalnej.


Osoba ubiegająca się o rentę (również emeryturę) ma prawo do bezpłatnych świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie renty (emerytury) niezależnie od tego, czy ostatecznie uzyska to świadczenie.
Jeżeli więc Komisja Lekarska ZUS odmówi uznania córki za osobę całkowicie niezdolną do pracy i na tej podstawie ZUS wyda decyzję odmowną, to jeżeli córka odwoła się od tej decyzji do sądu, to także w czasie postępowania przed sądem, do czasu jego prawomocnego zakończenia będzie mogła korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
Córka nie musi zgłaszać w NFZ faktu ubiegania się o rentę socjalną. Nie musi także przedstawiać w zakładzie opieki zdrowotnej zaświadczenia o toczącym się postępowaniu o rentę. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 10c ustawy, ZUS przekazuje do centrali NFZ dane dotyczące wszystkich osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę, o których mowa w art. 67 ust. 7 ustawy.


Z uwagi na to przekazywanie danych Pani córka w trakcie weryfikacji w eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) powinna być wykazywana jako osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego.
Oczywiście z uwagi na występujące błędy w eWUŚ można uzyskać z ZUS zaświadczenie o ubieganiu się o rentę socjalną i przedkładać to zaświadczenie w zakładach opieki zdrowotnej.

 

 

Stan prawny na dzień 29.09.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.