Pożyczka bankowa a podatek od czynności cywilnoprawnychZamierzam pożyczyć kwotę 50.000 zł w banku. Moje pytanie jest takie: czy od pożyczki będę musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

 

Kamila

 

 


 

 

Szanowna Pani,

 

Umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.)

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy podatkowi podlegają takie czynności cywilnoprawne jak umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

 

Jednak nie wszystkie pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Nie podlegają im również pożyczki udzielane przez banki.

 

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: 

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług, 

b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: 

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych

 

Przedsiębiorstwa udzielające pożyczek i kredytów są zwolnione od podatku VAT. Jak wskazuje art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

 

Jako, że banki zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT w związku z udzielaniem pożyczek, to pożyczki te nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Tak więc w związku z pożyczką bankową nie zapłaci Pani żadnego podatku.

 

 

Stan prawny na dzień 30.01.2014 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.