Ile kosztuje sprawa spadkowa - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a notarialne poświadczenie dziedziczeniaChcę z rodziną przeprowadzić postępowania spadkowe. Wiem, że można w sądzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia.
Co więcej kosztuje - postępowanie spadkowe w sądzie czy też u notariusza? Spadkodawca pozostawił testament.


Dziękuję, Sławek

 

  

Szanowny Panie,


Tańszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie sprawy spadkowej w sądzie.


Jak wskazuje art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 50 zł.


Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu jest wolny od opłat sądowych stosownie do art. 95 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


Natomiast kwestię stawek opłaty notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm).


Jak wskazuje § 10a ust 1 tego rozporządzenia, za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.


Według ust. 2  § 10a, za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.


W końcu za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł (§ 10a ust 2).


Powyższe stawki to maksymalne opłaty jakie może pobrać notariusz – można negocjować z notariuszem ich wysokość, ale nie sądzę by któryś je obniżył. Do tych kwot należy doliczyć jeszcze 23% podatku VAT.

 

 

Stan prawny na dzień 11.06.2011 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.