Czy żądanie zapłaty odsetek jest słuszne?Podpisałem z bratem ugodę sądową o zachowek. Miałem mu zapłacić 120.000 zł. Spłaciłem brata dopiero po prawie równym roku od terminu, na który się umówiliśmy. Teraz brat żąda ode mnie jeszcze dopłaty prawie 8400 zł. Mówi, że chce odsetki, chociaż w ugodzie nie ma mowy o odsetkach. Czy brat może jeszcze żądać ode mnie odsetek skoro go spłaciłem.


Łukasz

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Niestety żądanie zapłaty odsetek zgłaszane przez Pana brata jest zasadne. Wynika to z tego, że nie zapłacił Pan w terminie umówionej kwoty.
Roszczenie Pana brata o zapłatę odsetek ma podstawę w przepisach kodeksu cywilnego. Jak wskazuje, art. 481 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Natomiast zgodnie z § 2 tego artykułu, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.


Mając na względzie powyższe, Pana brat może żądać odsetek ustawowych skoro nie zapłacił Pan zachowku w ustalonym z nim w ugodzie terminie. To roszczenie jest niezależne od powodów dla których powstało opóźnienie.
Od 1 stycznia 2016 r. odsetki ustawowe wynoszą 0.07 w skali roku. Oznacza to, że odsetki ustawowe od kwoty 120.000 zł za okres roku wynoszą 8.400 zł.
Pana brat może złożyć w sądzie pozew o zapłatę tej kwoty jeżeli nie zapłaci Pan bratu dobrowolnie.

 

 

Stan prawny na dzień 14.11.2017 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.