Czy można jeździć motorowerem (skuterem) po drodze rowerowej?Czy skuterem można jeździć po ścieżce rowerowej?


Adam

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Zasady ruchu drogowego określone są w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, która potocznie nazywana jest Kodeksem drogowym.


Przepisy nie zawierają definicji skutera – według przepisów nie ma takiej kategorii pojazdów. Skuter może być albo motorowerem albo motocyklem.
Zgodnie z kodeksem drogowym, motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.


Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.


Droga dla rowerów, to zgodnie z kodeksem drogowym, droga lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Pas ruchu dla rowerów to z kolei część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi.

Droga dla rowerów oznaczona jest znakiem C-13 "droga dla rowerów", który oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.


Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że drogą dla rowerów mogą poruszać się wyłącznie rowery. Nie mogą nią poruszać się inne pojazdy – m. in. motorowery a nawet wózki rowerowe.


Niestosowanie się do znaku C-13 „droga dla rowerów”, zgodnie z taryfikatorem, wiąże się z mandatem karnym w wysokości 100 zł.


Błędne przekonanie o tym, że drogą dla rowerów mogą poruszać się także motorowery wynika z tego, że pod rządami poprzedniej ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 1 lutego 1983 r.
Według tej nieobowiązującej już ustawy rowerem był pojazd jednośladowy lub wielośladowy (wózek rowerowy) poruszany siłą mięśni osób jadących tym pojazdem; określenie to obejmowało również motorower, to jest rower poruszany za pomocą silnika spalinowego o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 i którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 50 km/h.
Ponadto przepisy wskazywały, że kierującemu motorowerem na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów zabraniało się przekraczania prędkości 40 km/h, a na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów i pieszych - 30 km/h.

 


Stan prawny na dzień 19.04.2016 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.