Wzory

Wniosek o zameldowanie z urzędu - wzór

Wniosek składany np. wówczas kiedy właściciel odmawia potwierdzenia faktu przebywania danej osoby w lokalu. Art. 5 ust. 1 Ustawy o ewidencji i dowodach osobistych wskazuje, iż osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.
Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl