Imię
Twój adres e-mail
Przepisz cyframi: trzy sześć trzy
regulamin
Dodaj załącznik

Opinie Wszystkie Dodaj opinię


  • Szczerze polecam porady Pana Łukasza. Bardzo mi pomógł w sprawie zachowku.


    24.07.13 Basia

  • Pan Łukasz Obrał jest zdecydowanie moim faworytem jako specjalista od zachowku. Nikt mi tak dokładnie nie wytłumaczył mojej sytuacji, choć prowadziłem rozmowy z wieloma prawnikami. Pan Łukasz zna się na rzeczy.


    01.06.13 Tadeusz

  • Dziękuję za poradę. Bardzo mi pomogliście.


    27.05.13 Agata

Księga gości

Szczerze polecam porady Pana Łukasza. Bardzo mi pomógł w sprawie zachowku.

24.07.13 Basia

Pan Łukasz Obrał jest zdecydowanie moim faworytem jako specjalista od zachowku. Nikt mi tak dokładnie nie wytłumaczył mojej sytuacji, choć prowadziłem rozmowy z wieloma prawnikami. Pan Łukasz zna się na rzeczy.

01.06.13 Tadeusz

Dziękuję za poradę. Bardzo mi pomogliście.

27.05.13 Agata

Bardzo dziękuję i wyrażam wielką wdzięczność za pomoc w sprawie dotyczącej terminu przedawnienia i wzoru pisma sprzeciwu.Brat w imieniu którego piszę to pismo jest alkoholikiem i cały czas przysparza problemów całej rodzinie. Rodzice są starszymi schorowanymi ludźmi którzy jak zobaczyli pozew byli bezsilni i przerażeni wielkością kwoty.Mają niskie emerytury i obawiają się że zapłata spadnie na ich barki.

09.04.13 Elzbieta S.

Nie zgadzam się z Panem Pawłem Mirskim ponieważ jadący wierzchem nie może popełnić tych samych wykroczeń co kierujący innymi pojazdami, a w szczególności nie może odpowiedzieć z art 87kw par. 2 ponieważ nie prowadzi pojazdu jak sam słusznie zauważa czyli nie może popełnić przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo a jedynie konkretnego narażenia (powodując zagrożenie). Jeżeli jest w stanie po spożyciu a nie powoduje zagrożenia bo np. świetnie steruje zwierzęciem to tak samo jak pieszy nie może odpowiadać za to ze jest jedynie pod wpływem alkoholu. Prosiłbym o ustosunkowanie się do Pana wypowiedzi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - Dziękując za wyrażenie przez Pana opinii na temat artykułu mojego autorstwa, który ukazał się w Internetowym Serwisie Porad Prawnych prawo-porady.pl w dniu 21.03.2012r., dot. kwestii jazdy wierzchem po drodze pod wpływem alkoholu, pragnę odnieść się do sformułowanych przez Pana uwag. Twierdzi Pan, iż jadący wierzchem nie może popełnić tych samych wykroczeń, co kierujący innymi pojazdami, a zwłaszcza nie może odpowiadać z art. 87 § 2 Kodeksu wykroczeń, sankcjonującego prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu innego niż mechaniczny. Argumentuje Pan, iż jadący wierzchem nie prowadzi pojazdu, a tym samym nie może popełnić przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, lecz jedynie konkretnego narażenia. Podkreśla Pan także, iż jadący wierzchem po spożyciu alkoholu nie popełnia wykroczenia, jeżeli nie spowodował zagrożenia w ruchu drogowym. Miał Pan zapewne na myśli wykroczenie z art. 86 § 2 KW, sankcjonujące dopuszczenie się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka wykroczenia określonego w art. 86 § 1 KW: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny." Opierając się na interpretacji treści wskazanych przepisów, należy przyznać słuszność Pana rozumowaniu - popełnienie wykroczenia ujętego w 86 § 2 KW jest uzależnione od spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. W przywołanym na wstępie artykule zaznaczyłem, iż pomimo niemożliwości uznania, iż koń jest pojazdem, wobec czego bezwypadkowa jazda wierzchem nie kwalifikuje się do popełnienia wykroczenia z art. 87 § 2 KW (zatem w tym zakresie Pana opinia jest tożsama z wyrażonym przeze mnie poglądem), osoba jadąca wierzchem może ponieść odpowiedzialność wskazaną w art. 86 § 2 KW. Pozwoliłem sobie jednak na uwagę, iż "sam fakt pozostawania w stanie po użyciu alkoholu jadącego wierzchem na drodze publicznej (a taką jest droga wojewódzka) stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu." Jest to być może pogląd zbyt kategoryczny, gdyż ustawodawca pozostawia w tej kwestii odpowiednim organom ocenę, czy jadący wierzchem po użyciu alkoholu stanowił zagrożenie dla innych uczestników ruchu na drodze publicznej. Nie należy jednak zapominać, iż w treści art. 86 § 1 KW, oprócz "drogi publicznej", jako miejsca popełnienia wykroczenia znajdują się "strefa zamieszkania" i "strefa ruchu". Wywołane stanem po użyciu alkoholu zmniejszenie zdolności psychofizycznych jadącego wierzchem może mieć - w mojej ocenie - największe oddziaływanie na pozostałych uczestników ruchu, gdy znajduje się on na drodze publicznej. Być może pewne kontrowersje wywołało u Pana (czego dał Pan wyraz w pierwszej części swojej wypowiedzi) znajdujące się w artykule stwierdzenie, że jadący wierzchem może popełnić takie same wykroczenia jak kierujący pojazdami mechanicznymi i innymi. Pragnę jednak podkreślić, iż wskazane ustalenie przyjąłem nie w odniesieniu do znajdowania się jadącego wierzchem w stanie po użyciu alkoholu, czy tym bardziej w stanie nietrzeźwości, lecz dla podkreślenia faktu jego potencjalnej odpowiedzialności za wykroczenia określone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Wskazaną kwestię reguluje zresztą art. 97 KW, odsyłający do ww. ustawy. Paweł Mirski

01.03.13 Maksymilian

Witam, serdecznie dziękuję za wyczerpującą informacją-poradę. Pozdrawiam

15.02.13 Janina

Dziękuję serdecznie za wyczerpującą poradę.

08.02.13 Monika

Opinia potraktowała bardzo szeroko moje zapytania ale to co chciałem wiedzieć znalazłem w niej. Bardzo wysoki poziom merytoryczny. Dziękuję !

08.01.13 Roman

Jestem mile zaskoczona jakością usług prawo-porady.pl Uzyskałam bardzo dokładne informacje na temat rozwodu i podziału majątku wspólnego.

25.12.12 Małgorzata

Odpowiedz na moje pytanie byla przygotowana przez prawnika fachowo i wyczerujaco. Dziekuje!

03.12.12 ewa
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11