Artykuły

Zajęcie odprawy emerytalnej

Czy komornik może mi zająć odprawę emerytalą. Moim zdaniem odprawa emerytlana nie jest wynagrodzeniem i nie mogą do niej być stosowane przepisy dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę.

 

Maria T.

 

 


 

 

Szanowna Pani,

Obawiam się, że jednak nie ma Pani racji. Odprawa emerytalna, a także inne świadczenia ze stosunku pracy (np. ekwwalent za urlop, odprawa z tytułu zwolnienia grupowego, itp) w kwestii potrąceń podlega tym samym zasadom co wynagrodzenie za pracę. Do zajęcia odprawy emerytalnej zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1996 r., sygn. akt. I PKN 3/96 (OSNP 1997, nr 11, poz. 193), z wypłacanej pracownikowi odprawy emerytalnej należy dokonać potrąceń na takich samych zasadach jak z należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę.W art. 87 k.p. jest mowa jedynie o wynagrodzeniu za pracę, w literaturze i orzecznictwie przyjmuje się, że w tym wypadku pojęcie wynagrodzenia interpretuje się szeroko i przepis ten należy stosować w drodze analogii także do innych świadczeń ze stosunku pracy, w tym m.in. ekwiwalentu za urlop, do nagrody jubileuszowej oraz do odprawy emerytalnej.

 

 

Stan prawny na dzień 21.04.2011 r.

  • Data2011-04-26
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl