Zachowek dla siostrzeńca/bratankaZmarł brat mojej mamy w wieku 78 lat. Moja mama, która była jedynym rodzeństwem wuja zmarła już wcześniej.
Wujek nie miał dzieci, a cały spadek przepisał w testamencie swojej opiekunce – osobie obcej, która się nim opiekowała. W spadku jest mieszkanie i znaczne oszczędności. Wujek nie mówił nic o testamencie. Sąd wydał wyrok o spadku zgodnie z testamentem. Odwoływałem się, ale nic to nie dało. Jak wystąpiłem o zachówek, opiekunka powiedziała, że nic mi nie da, bo zgodnie z wyrokiem tyko ona dziedziczy.
Chcę wystąpić do sądu przeciwko opiekunce o zachówek. Jak to zrobić.


Edward

 

 


 

 

Szanowny Panie!


Niestety, nie mam dla Pana dobrych informacji. Nie może Pan ubiegać się o zachowek po swoim wuju.
Dlaczego? Dlatego, że siostrzeniec/bratanek nie jest uprawniony do zachowku po wuju/stryju.


Krąg uprawnionych do zachowku jest określony w przepisach Kodeksu cywilnego. Nie jest tak, jak sądzi wiele osób, że do zachowku uprawnieni są wszyscy spadkobiercy ustawowi pominięci w testamencie. To, że jest Pan spadkobiercą ustawowym po wuju nie ma znaczenia w sprawie. Wuj pozostawił testament a to oznacza, że dziedziczenie ustawowe jest wyłączone.
Gdyby nie było tego testamentu to z uwagi na to, że  wuj nie miał dzieci i żony, a jego rodzice nie żyli w chwili jego śmierci, Pan jako syn zmarłej siostry wuja, byłby jedynym jego spadkobiercą. Ale to nie uprawnia Pana do zachowku.  Krąg uprawnionych do zachowku, jak wskazałem powyżej, jest wskazany w przepisach prawa.


Art.  991 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że  zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).


Rodzeństwo i zstępni rodzeństwa (Pan jest właśnie zstępnym rodzeństwa) nie są wymienieni w powyższym przepisie jako uprawnieni do zachowku. Dlatego jeżeli wystąpiłby Pan do sądu o zachowek przeciwko spadkobierczyni testamentowej powództwo zostałoby oddalone.

 


Stan prawny na dzień 19.10.2020 r.


Łukasz  Obrał

Radca prawny (KR-3122). Doświadczony prawnik-praktyk. Od maja 2004 r. zawodowo zajmuje się poradnictwem prawnym. Egzamin radcowski zdał w 2015 r. Dotychczas udzielił wielu porad prawnych, które przyczyniły się do skutecznego rozwiązania trudnych spraw Klientów. Autor wielu artykułów o tematyce prawnej. Znawca prawa rodzinnego, spadkowego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Nieobce są mu i inne dziedziny prawa. Z Serwisem prawo-porady.pl związany od początku jego istnienia.