Artykuły

Wysokość opłat sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Z wniesieniem do sądu pozwu (w procesie) lub wniosku (w postępowaniu nieprocesowym) zwykle wiąże się obowiązek uiszczenia stosownej opłaty sądowej. Wysokość tych opłat uregulowana jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).


Opłaty sądowe pobierane są także od pism rozpoczynających postępowanie również w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. W przypadku prawa rodzinnego złożenie pozwu lub wniosku, w wielu sprawach, jest wolne od opłat.

 

 

I. Wysokość opłat sprawach rodzinnych rozpatrywanych w postępowaniu procesowym (opłaty od pozwów):

 • o rozwód – 600 zł
 • o separację – 600 zł
 • o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – 200 zł
 • o alimenty – pozew zwolniony z opłat
 • o przyczynianie się do utrzymania rodziny
 • o podwyższenie alimentów – pozew zwolniony z opłat
 • o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (w tym przypadku wartość przedmiotu sporu to suma alimentów za jeden rok)
 • o obniżenie alimentów – 5% wartości przedmiotu sporu (w tym przypadku wartość przedmiotu sporu to różnica między płaconymi alimentami a alimentami jakie według pozwu chce płacić powód x 12)
 • o ustalenie ojcostwa – pozew zwolniony z opłat
 • o ustalenie macierzyństwa – pozew zwolniony z opłat
 • o zaprzeczenie ojcostwa – 200 zł
 • o zaprzeczenie macierzyństwa – 200 zł
 • unieważnienie uznania dziecka – 200 zł
 • o unieważnienie małżeństwa – 200 zł
 • o ustalenie istnienia małżeństwa – 200 zł
 • o ustalenie nieistnienia małżeństwa – 200 zł
 • rozwiązanie przysposobienia – 200 zł

 

 

II. Wysokość opłat sprawach rodzinnych rozpatrywanych w postępowaniu nieprocesowym (opłaty od wniosków):

Sprawy małżeńskie:

 • o separację na zgodne żądanie małżonków – 100 zł
 • o zniesienie separacji – 100 zł
 • o podział majątku wspólnego małżeńskiego – 1000 zł
 • o podział majątku wspólnego małżeńskiego na podstawie zgodnego projektu stron – 300 zł
 • o nakazanie wypłacania jednemu z małżonków wynagrodzenia za pracę drugiego z małżonków – wniosek wolny od opłat
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa – 100 zł
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika – 100 zł
 • o zezwolenie mu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym – 40 zł
 • o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym – 40 zł
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny – 40 zł
 • o rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny – 40 zł

 

Sprawy rodziców i dzieci:

 • o uznanie ojcostwa – wniosek wolny od opłaty
 • o ograniczenie władzy rodzicielskiej – 40 zł
 • o pozbawienie władzy rodzicielskiej – 40 zł
 • o zawieszenie władzy rodzicielskiej – 40 zł
 • o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej – 40 zł
 • o zmianę postanowienia w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej – 40 zł
 • o zapewnienie opieki zastępczej – 40 zł
 • o przysposobienie – wniosek wolny od opłat
 • o kontakty z małoletnim - 40 zł
 • o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem – 40 zł
 • o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków wynikających z orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z małoletnim – 40 zł
 • o wydanie dziecka – wniosek wolny od opłaty
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – 40 zł

 

Sprawy opiekuńcze i kurateli

 • o ustanowienie opieki – wniosek wolny od opłat
 • o ustanowienie kuratora – wniosek wolny od opłat
 • o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia – 40 zł
 • o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego – 40 zł
 • o wydanie zarządzenia odnośnie ochrony majątku osoby pozostającej pod opieką – wniosek wolny od opłat
 • o zwolnienie od obowiązku objęcia opieki – 40 zł
 • o zwolnienie z opieki – wniosek wolny od opłat
 • o uchylenie kurateli – 40 zł
 • o upoważnienie kuratora do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej częściowo i do zarządu jej majątkiem – 40 zł

 

 

Stan prawny na dzień 14.12.2012 r.

 • Data2012-12-14
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl