Artykuły

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy

Mam umowę zawartą w grudniu 2014 r. do grudnia 2017 r. Termin wypowiedzenia tej umowy to 2 tygodnie.
Pracodawca poinformował mnie, że obecnie nie obowiązuje mnie termin wypowiedzenia dwutygodniowy lecz zależy on od stażu mojej pracy zgodnie z nowymi przepisami.
Czy ze względu na to, że moja umowa została zawarta w 2014 r. zastosowanie ma termin z umowy czy też z kodeksu pracy?
Jaki jest mój termin wypowiedzenia umowy skoro łącznie pracuję już u mojego pracodawcy ponad 3 lata?


Marzena

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Art. 36 § 1 Kodeksu pracy wskazuje, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Powyższe brzmienie przepisu art. 36 § 1 obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 r. Od tego dnia zmieniły się zasady wypowiadania umów zawartych na czas określony.


Art. 16 ustawy wprowadzającej nowe przepisy (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) wskazuje, że przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli w lutym 2016 r.), których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.


Czyli w Pani przypadku, jako staż pracy od którego zależy okres wypowiedzenia, należy uznać 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (od lutego do września).
Obowiązuje Panią (i pracodawcę) 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę.

 


Stan prawny na dzień 30.09.2016 r.

  • Data2016-09-30
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl