Porady

Wydziedziczenie rodzeństwa. Podstawienie. Testament negatywny

Jestem osobą samotną – nie mam męża, ani dzieci, moi rodzice nie żyją. Z moim rodzeństwem pozostaję w ostrym konflikcie.  Nie chcę by rodzeństwo po mnie dziedziczyło i nie chcę by się ubiegało o zachowek. Chcę by spadek odziedziczyła moja przyjaciółka. Jak wydziedziczyć rodzeństwo z zachowku?


Marta

 

 


 

 

Szanowna Pani!


Nie musi Pani wydziedziczać rodzeństwa, ponieważ rodzeństwo nie jest uprawnione do zachowku. Do zachowku, zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, uprawnieni są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Krąg osób uprawnionych do zachowku jest zamknięty i nie ma w nim rodzeństwa.


Jeżeli nie chce Pani, aby rodzeństwo dziedziczyło do Pani to wystarczającym jest pominięcie go w testamencie jako powołanych do spadku. Jeżeli w testamencie powoła Pani do spadku w całości swoją przyjaciółkę to wówczas zostanie wyłączone dziedziczenie ustawowe i spadek po Pani nabędzie przyjaciółka, a rodzeństwu nie przypadnie nic ze spadku.


Warto, moim zdaniem, sporządzić testament negatywny, w którym wskaże Pani, że Pani wolą jest aby rodzeństwo (i ewentualnie jego zstępni) nie dziedziczyło po Pani (obok powołania przyjaciółki do całości spadku).
Wyłączenie rodzeństwa od dziedziczenia w testamecnie negatywnym sprawi, że w chwili otwarcia spadku sytuacja rodzeństwa bedzie taka jakby nie dożyło on o chwili otwarcia spadku. W sytuajci gdyby np. powołana do spadku w testamecie przyjaciółka zmarła przed Panią, a Pani nie zmieniłaby tetamentu, to bez wyłączenia rodzeństwa do spadku, to właśnie ono dziedziczyłoby spadek po Pani.  Jeżeli spadkobierca testamentowy powołany do całości spadku w testamencie nie będzie żył w chwili śmierci spadkodawcy to będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

 

Może Pani rozpatrzyć także sporządzenie testamentu z podstawieniem. Podstawienie polega na tym, że sporządzający testament może powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła dziedziczyć. Jeżeli Pani przyjaciółka nie dożyje Pani śmierci lub nie będzie chciała dziedziczyć po Pani to spadek po Pani nabędzie inna, wskazana przez Panią osoba.


Przykładowy testament może mieć treść:
Ja, Maria Anna Nowak, PESEL 76071506998, zam.  Piłsudksiego  121/12a w Krakowie, powołuję do całości spadku po mnie Annę Marię Kowalską, PESEL 73031503198, zam. Dmowskiego 12a/121 w Warszawie.
Na wypadek gdyby Anna Maria Kowalska nie mogła lub nie chciała po mnie dziedziczyć, powołuję do całości spadku Marię Magdalenę Wiśniewską, PESEL 83071203798, zam. ul. Paderewskiego 11c/111 we Wrocławiu, a gdyby i ona nie chciała lub nie mogła dziedziczyć powołuję do całości spadku Magdalenę Marię Wójcik, zam. ul. Witosa 111c/11 w Poznaniu.
Oświadczam również, moją wolą jest aby moje rodzeństwo – Paweł Nowak, Piotr Nowak i Michał Nowak, ani ich zstępni nie dziedziczyli po mnie w ogóle i w żadnym wypadku.

 


Stan prawny na dzień 12.10.2021 r.

  • Data2021-10-19
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl