Porady

Umowa opracę na czas określony, ciąża, zawarcie kolejnej umowy o pracę

Jestem w 4 tygodniu ciąży. Jestem zatrudniona na czas określony do końca czerwca – umowa o pracę na czas określony. Jest to moja druga umowa, w lipcu powinnam otrzymać już umowę na czas nieokreślony.
Pytam czy umowa o pracę zostanie mi przedłużona do czasu porodu? Czy przedłużając mi umowę powinni dać mi umowę na stałe oraz czy pracodawca może mnie zwolnić?


Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani,


W pierwszej kolejności wskażę, że pracodawca nie może rozwiązać (poza pewnymi wypadkami) obowiązującej aktualnie umowy o pracę na czas określony.
Art. 177 § 1 Kodeksu pracy wskazuje bowiem, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 
Stosownie do art. 177 § 4 KP, rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 


Po drugie Pani umowa o pracę zostanie przedłużona do dnia porodu. Podstawą tego przedłużenia będzie przepis art. 177 § 3 KP mówiący, iż umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.


Przedłużenie umowy o pracę, o którym mowa w art. 177 § 3 KP nie jest tym samym co zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony (na okres od dnia do którego obowiązuje obecna umowa do dnia porodu). Przedłużeniu ulega obecnie obowiązująca umowa na czas określony. Tym samym w Pani sprawie nie jest tak, że przedłużenie powoduje, że Pani obecna umowa zmienia się w umowę na czas nieokreślony.


Po trzecie należy wskazać, że przedłużenie umowy o pracę na czas określony do dnia porodu nie powoduje, że Pani pracodawca ma obowiązek zawrzeć z Panią kolejną umowę o pracę (która w Pani przypadku byłaby umową na czas nieokreślony).


Nie ma żadnego przepisu prawa, na którym mogłaby Pani oprzeć swoje ewentualne żądanie zawarcia kolejnej umowy o pracę, tym razem już na czas nieokreślony.
Zawarła Pani umowę na czas określony, a taka umowa charakteryzuje się tym, że z dniem ustalonym w umowie umowa ta ulega rozwiązaniu. Ani pracodawca, ani pracownik nie ma obowiązku zawierania kolejnej umowy o pracę. Ochrona kobiet w ciąży, mających podpisaną umowę na czas określony, sprowadza się do tego, że termin rozwiązania umowy ulega przesunięciu do dnia porodu.


Tak więc to czy kolejna umowa o pracę zostanie podpisana zależy od tego czy po stronie Pani i Pani pracodawcy postanie wola zawarcia kolejnej umowy o pracę. Jeżeli Pani pracodawca nie będzie chciał to nie podpisze z Panią kolejnej umowy, a Pani go do tego, nawet na drodze sądowej nie zmusi.

 


Stan prawny na dzień 18.12.2012 r.

  • Data2012-12-24
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl