Artykuły

Umowa na okres próbny a ciąża. Zasiłki: chorobowy i macierzyński

Witam, żona jest w 13 tygodniu ciąży i została właśnie zatrudniona na okres próbny. Umowę ma na 3 miesiące. Przed tą umową nie pracowała przez ok. 5 lat.
W związku z powyższym chciałem zapytać czy jeśli przejdzie po miesiącu na L4 to czy może pracodawca ją zwolnić? Czy żona dostanie chorobowe oraz czy umowa automatycznie zostanie przedłużona do czasu porodu? Czy jest szansa na zasiłek macierzyński? 


Marian

 

 


 

 

Szanowny Panie,


Stosownie do art. 177 § 3 Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. 


Jak wynika z art. 177 § 1 KP, w przypadku umów na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zaszłyby przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy Pana żony a reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy (o ile żona jest członkiem związków zawodowych).


Pracodawca mógłby także rozwiązać umowę o pracę, za wypowiedzeniem w okresie ciąży Pana żony, jeżeli pracodawca ogłosiłby upadłość lub likwidację (art. 177 § 4 KP). W takim wypadku pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 


Mając na względzie powyższe uregulowania Kodeksu pracy, wskażę, że skoro Pana żona zawarła umowę o pracę na okres próbny, na 3 miesiące, a uległaby ona rozwiązaniu po 3 miesiącu ciąży, to umowa ta ulega przedłużeniu do dnia porodu.
Pracodawca, co do zasady, nie może także wypowiedzieć żonie umowy o pracę, a rozwiązać ją może wyłącznie gdyby w grę wchodziło zwolnienie dyscyplinarne.
Po porodzie umowa ulegnie rozwiązaniu.


Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 159), prawo do zasiłku chorobowego żona uzyska po upływie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, czyli po 30 dniach zatrudnienia. Po tym okresie, jeżeli żona uzyska zwolnienie chorobowe i będzie ono miało związek z ciążą, będzie otrzymywała zasiłek chorobowy, płatny w wysokości 100 % podstawy (jako, że żona nie pracowała wcześniej to zasiłek będzie równy osiągniętemu, w pierwszym miesiącu pracy, wynagrodzeniu).
Jeżeli żona będzie przebywała na zwolnieniu chorobowym do dnia porodu (a tym samym do dnia rozwiązania jej umowy o pracę) to zasiłek będzie wypłacany przez ten cały okres.


Jeżeli chodzi o zasiłek macierzyński to po porodzie i rozwiązaniu umowy o pracę, Pana żona będzie mogła wystąpić o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał żonie przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego. Łącznie będzie mogła otrzymywać zasiłek macierzyński przez okres 1 roku.

 


Stan prawny na dzień 29.09.2014 r.

  • Data2014-10-03
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl