Artykuły

Umowa na okres próbny a ciąża. Przedłużenie umowy do dnia porodu, zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński

Jestem 3 miesiącu ciąży.  Zatrudniłam się – umowa została zawarta na okres próbny 3-miesięczny. Związku z powyższym chciałam zapytać się czy jeśli przejdę po miesiącu wykonywania pracy na L4 to czy może pracodawca mnie zwolnić? Czy dostanę chorobowe oraz czy umowa automatycznie zostanie przedłużona do czasu porodu? Czy mam szansa na zasiłek macierzyński? 


Edyta

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Umowa o pracę zawarta na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Wynika to z art. 177 § 1 Kodeksu pracy.
Stosując powyższy przepis do Pani sytuacji należy wskazać, że w Pani przypadku umowa o pracę uległaby rozwiązaniu w 6 miesiącu ciąży, a to oznacza, że ulegnie ona przedłużeniu do czasu porodu.


Zgodnie z  art. 177 § 1 KP, w przypadku umów na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 177 § 4 KP).


Jeżeli zakład pracy nie będzie likwidowany lub nie ogłosi upadłości to pracodawca do dnia porodu nie będzie mógł wypowiedzieć Pani umowy najmu.


Uregulowania dotyczące zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego zawarte są w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 159).
Zgodnie z przepisami ustawy nabędzie Pani prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 ustawy). Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego (art. 4 ust. 2).


Jeżeli:

  • jest Pani absolwentom szkoły lub szkoły wyższej i została Pani objęta ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • ma Pani wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego

- prawo do zasiłku chorobowego przysługuje Pani od pierwszego dnia pracy (art. 4 ust. 3).Jako, że urodzi Pani dziecko w czasie ubezpieczenia chorobowego to będzie Pani przysługiwało prawo do zasiłku macierzyńskiego (art. 29 ust. 1).
 

 


Stan prawny na dzień 5 lutego 2013 r.

  • Data2014-02-06
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl