Porady

Renta socjalna a praca

Otrzymałam właśnie decyzję ZUS o przyznaniu mi renty socjalnej. Jaka jest wysokość renty socjalnej? Czy jeżeli będę pracowała to ZUS zabierze mi rentę socjalną?


Mariola

 

 


 

 

Szanowna Pani,


Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268 ze zm), renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Od 1 marca 2011 r. wysokość renty socjalnej to 611,67 zł zł (stan na dzień 21 maja 2011 r.).


Osoby pobierające rentę socjalną mogą być zatrudniane. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy o rencie socjalnej przewidują możliwość zawieszenia wypłacania renty socjalnej w przypadku osiągania przychodu. Przepisy wskazują, iż w przypadku kiedy osoba otrzymująca rentę socjalną osiągnie przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy to renta socjalna ulegnie zawieszeniu.


Od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. kwota 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy wynosi 1031,50 zł.

 

UWAGA:

Od  1 stycznia 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące zawieszenia prawa do renty socjalnej. Zwiększyła się kwota przychodu powodująca zawieszenie prawa do renty socjalnej.

Więcej na temat: Nowe przepisy dotyczące zawieszenia prawa do renty socjalnej

 

 

Stan prawny na dzień 21.05.2011 r.

  • Data2011-05-21
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl