Artykuły

Opłaty sądowe w sprawach spadkowych

Opłaty sądowe są pobierane od pozwów i wniosków, również w sprawach dotyczących dziedziczenia, w wysokości ustalonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

 

 

 • Wysokość opłat sądowych od pozwów składanych w postępowaniu procesowym:
 1. o zachowek – 5 % wartości przedmiotu sporu (wartości dochodzonego zachowku)
 2. o wykonanie zapisu – 5% wartości przedmiotu sporu (wartości zapisu)
 3. o stwierdzenie nieważności testamentu – 5% wartości przedmiotu sporu
 4. o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia – 5% wartości przedmiotu sporu
 5. o zmniejszenie zapisu –5% wartości przedmiotu sporu

 

 

 • Wysokość opłat od wniosków składanych w postępowaniu nieprocesowym:
 1. o stwierdzenie nabycia spadku - 50 zł
 2. o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – 50 zł
 3. o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – 50 zł
 4. o zabezpieczenie spadku - 50 zł
 5. o sporządzenie spisu inwentarza - 50 zł
 6. o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł
 7. o wyjawienie przedmiotów spadkowych – 40 zł
 8. o ustanowienie kuratora spadku – 40 zł
 9. o nakazanie złożenia testamentu - 40 zł
 10. o otwarcie i ogłoszenie testamentu – wniosek wolny od opłat
 11. o przesłuchanie świadków testamentu ustnego, którego treść nie została spisana – wniosek wolny od opłat
 12. zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana – zawiadomienie wolne od opłat
 13. o dział spadku – 500 zł
 14. o dział spadku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku – 300 zł
 15. o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1000 zł
 16. o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności – 600 zł
 17. o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu – 100 zł
 18. o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu – 100 zł

W postępowaniu nieprocesowym opłata sądowa od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku – 100 zł.

 

 

Stan prawny na dzień 7.12.2012 r.

 • Data2012-12-08
 • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl