Artykuły

Minimalne wynagrodzenie w 2014 r.

W 2014 r. wynagrodzenie minimalne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074) będzie wynosiło 1680 zł.
Oznacza to, że „do ręki” pracownik powinien otrzymać co najmniej 1237,20 zł miesięcznie.Ci, którzy zaczynają swoją drogę zawodową otrzymają co najmniej 1344 zł miesięcznie (netto: 1003,36 zł) - wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Należy pamiętać, że minimalne wynagrodzenie nie jest tożsame z minimalną płacą zasadniczą. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się bowiem przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  1. nagrody jubileuszowej
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych


Oczywistym powinno być także to, że minimalne wynagrodzenie w wysokości 1680 zł miesięcznie odnosi się do pracownika zatrudnionego  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

  • Data2014-01-16
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl