Nasze porady

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności a świadczenia z pomocy społecznej

Czy osoba skazana, która ma przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, może korzystać z pomocy społecznej?


więcej

Renta rodzinna a podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę

Czy renta rodzinna zostanie zabrana kiedy osoba ją pobierająca podejmie zatrudnienie?


więcej

Czy żądanie zapłaty odsetek jest słuszne?

Czy można żądać zapłaty odsetek jeżeli nie określono ich w ugodzie/umowie?


więcej

Przywrócenie obywatelstwa po uprzednim jego zrzeczeniu się

Czy można ubiegać się o przywrócenie polskiego obywatelstwa po wcześniejszym jego zrzeczeniu się?


więcej

Czy osoba ubezwłasnowolniona częściowo może wyjechać sama za granicę?

Czy kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ma wpływ na decyzję tej osoby o wyjeździe zagranicznym?


więcej

Zapłata zachowku - kto płaci za przekaz pocztowy

Czy można potrącić z kwoty zachowku opłatę za przekaz pocztowy?


więcej

Ubieganie się o rentę socjalną a ubezpieczenie zdrowotne

Czy osoba ubiegająca się o rentę socjalną może korzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej?


więcej

Działalność gospodarcza a wymiar urlopu

Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej jest brany pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu należnego pracownikowi?


więcej

Odpowiedzialność karba za niewskazanie we wniosku o emeryturę okresu składkowego

Czy pominięcie we wniosku o emeryturę okresu pracy za granicą wiąże się z odpowiedzialnością karną z art. 233 kk?


więcej

Odrzucenie spadku po ojcu a zachowek po zmarłym później dziadku

Czy odrzucenie spadku po rodzicu powoduje, że nie można dziedziczyć i ubiegać się o zachowek po zmarłym później dziadku?


więcej
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12