Nasze porady

Alkoholizm rodzica, niezajmowanie się dzieckiem w przeszłości a obowiązek dziecka opłacania rodzicowi pobytu w DPS

Czy dziecko musi płacić za pobyt rodzica w DPS jeżeli ten rodzic w przeszłości niewywiązywał się ze swoich obowiązków rodzicielskich, nie zajmoował się dzieckiem, nie płacił alimentów, itp.


więcej

Nabycie spadku przed 2007 r. i dział spadku - kwestie podatkowe

Kwestie podatkowe w przypadku nabycia spadku po spadkodawcy, który zmarł przed 1 stycznia 2007 r. oraz w związku z działem spadku i podziałem majątku wspólnego małżeńskiego.


więcej

Darowzina na rzecz dziecka. Zachowek na rzecz dzieci, wnuków i zięciów

Czy wnuki, zięć i dzieci mogą ubiegać się o zachowek jeżeli spadkodawczyni przepisała za swojego życia mieszkanie na jedno z dzieci?


więcej

Alimenty na dziecko i żonę od męża przebywającego poza Polską

Co można zrobić jeżeli małżonek przebywający za granicą nie łoży na utrzymanie rodziny - drugiego małżonka i dzieci.


więcej

Wypłata zachowku większego niż należny

Jak interpretować zapłatę zachowku w kwocie wyższej niż należna. Czy obcokrajowiec płaci w Polsce podatek od spadku.


więcej

Odrzucenie spadku przez spadkobiercyznię w ciąży zamieszkującą poza granicami Polski. Odrzucenie spadku w imieni dziecka zamieszkującego za granicą

Czy można odrzucić spadek w imieniu dziecka mieszkającego za granicą bez konieczności przyjazdu do Polski?


więcej

Opodatkowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej

Czy otrzymując wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad ubezwłasnowolnionym całkowicie trzeba obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy (PIT)?


więcej

Ponoszenie opłaty za pobyt małżonka w DPS a separacja

Czy orzeczenie separacji ma wpływ na obowiązek partycypowania w kosztach pobytu małżonka w domu pomocy społecznej?


więcej

Zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka zamieszkującego za granicą

Czy zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka mieszkającego za granicą (poza Polską) zawsze wiąże się z koniecznością stawienia się w sądzie w Polsce. Czy jest możliwość przeprowadzenia sprawy zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu dziecka bez przyjazdu do Polski?


więcej

Czy osoba ubezwłasnowolniona może głosować?

Czy osoba ubezwłasnowolniona posiada prawo wybierania i bycia wybieranym?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10