Nasze porady

Czy osoba ubezwłasnowolniona może głosować?

Czy osoba ubezwłasnowolniona posiada prawo wybierania i bycia wybieranym?


więcej

Odłogowanie gruntów rolnych a dochód w pomocy społecznej i wysokość zasiłku stałego

Czy jeżeli gospodarstwo rolne nie jest uprawiane to dochód z niego jest uwzględniany przy ubieganiu się o pomoc społeczną?


więcej

Czy kurator osoby niepełnosprawnej może reprezntować osobę niepełnosprawną w sądzie?

Uprawnienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej - reprezentacja w sądzie cywilnym.


więcej

Czy komornik może zająć ogródek działkowy?

Czy ogródek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym może zostać zajęty przez komornika w toku egzekucji?


więcej

Specjalny zasiłek opiekuńczy a świadczenie wychowawcze (500+)

Czy świadczenia opiekuńcze brane są pod uwagę przy ustalaniu dochodu od którego zależy uprawnienie do świadczenia 500+.


więcej

Zawarcie związku małżeńskiego (cywilnego i kościelnego) przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie

Czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może wziąć ślub cywilny i kościelny?


więcej

Dodatek do urlopu wychowawczego przy większej liczbie dzieci

Czy osobie, która na urlopie wychowawczym zajmuje się kilkoma dziećmi należy się kilka dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego?


więcej

Czy muszę ustanowić pełnomocnika do doręczeń?

Pełnomocnik do doręczeń - czy sąd doręcza korespondencję za granicę?


więcej

Odziedziczenie mieszkania a wypowiedzenie najmu lokalu komunalnego

Czy jeżeli odziedziczy się mieszkanie po rodzicu a mieszka się w lokalu komunalnym to gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego?


więcej

Wstąpienie w stosunek najmu po prababci. Tytuł prawny do lokalu po opuszczeniu go przez najemcę

Czy można wstąpić w stosunek najmu po prababci według przepisów obowiązujących przed lipcem 2001 r.?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10