Nasze porady

Czy dziecko płaci za pobyt rodzica w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów pobytu osoby w ZOL-u? Czy prócz osoby tam przebywającej opłatę ponoszą członkowie jej rodziny?


więcej

Sprzedaż mieszkania a odpłatność za dom pomocy społecznej

Jaki wpływ na wysokość opłaty za dom pomocy społecznej ma fakt odpłatnego zbycia nieruchomości należącej do osoby przebywającej w DPS.


więcej

Zawarcie związku małżeńskiego przez wdowca a ważność testamentu zmarłego małżonka, w którym wdowiec został powołany do spadku

Czy zawarcie związku małżeńskiego przez wdowca może spowodować uznanie, że zmarły małżonek sporządzając testament znajdował się pod wpływem błędu (był przekonany, że powołany do spadku małżonek nie zawrze powtórnie związku małżeńskiego).


więcej

Umowa darowizny w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników a zachowek

Czy umowa darowizny zawarta w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników może być zaliczana do spadku przy ustalaniu zachowku czy też nie, podobnie jak umowa z następcą.


więcej

Czy komornik może zająć i zlicytować psa?

Czy psy (a także koty)mogą być zajęte na poczet zadłużenia przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym?


więcej

Odmowa wydania auta przez serwis samochodowy

Czy warsztat samochodowy może odmówić wydania samochodu jeżeli jego właściciel odmawia zapłaty za naprawę samochodu?


więcej

Czy można legalnie hodować 1 krzak konopi w mieszkaniu?

Czy uprawa marihuany i innych odmian konopi jest prawnie dopuszczalna (legalna).


więcej

Brak aktu zgonu spadkodawcy a złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Czy brak aktu zgonu powoduje niemożność złożenia skutecznego oświadczenia o odrzuceniu spadku?


więcej

Egzekucja z zasiłku pogrzebowego

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS?


więcej

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania - podatek dochodowy

Czy zbycie odziedziczonego mieszkania wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego?


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10