Nasze porady

Zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku w imieniu małoletniego dziecka

Czy sprzedaż rzeczy należącej do dziecka, darowizna, dział spadku dokonywane przez rodzica w imieniu małoletniego dziecka wymaga wcześniejszego uzyskania przez rodzica zgody sądu opiekuńczego na takie czynności.


więcej

500+ dla niepełnosprawnych a opłata za dom pomocy społecznej

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych (500+ dla niepełnosprawnych) powoduje zwiększenie opłaty jaką ponosi mieszkaniec DPS za swój pobyt w tej placówce?


więcej

Czy obie strony umowy zbycia udziału w spadku muszą być jednocześnie obecne u notariusza

Czy można zawrzeć umowę o zbyciu udziału w spadku na odległość?


więcej

Czy komornik może zająć odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

Kwoty wolne od egzekucji w przypadku zajęcia świadczeń ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego.


więcej

Ustalenie ojcostwa i obalenie domniemania ojcostwa przed narodzinami dziecka

Czy można obalić domniemanie ojcostwa jeszcze przed urodzeniem dziecka, którego ojcem biologicznym nie jest mąż matki dziecka?


więcej

Darowizna od rodzica a zachowek na rzecz rodzeństwa

Czy jeżeli spadkodawca nie zostawił testamentu to można żądać zachowku? Czy jeżeli jedno z dzieci dostało darowiznę od matki to reszta rodzeństwa może żądać od niego zachowku?


więcej

Nieświadomy uczestnik postępowania spadkowego. Ubezwłasnowolnienie - prokurator czy rodzina?

Kto składa wniosek o ubezwłasnowolnienie w pierwszej kolejności - rodzina czy prokurator? Postępowanie spadkowe a nieświadomy uczestnik.


więcej

Czy rodzina odpowiada za długi

Czy rodzice, rodzeństwo,dziadkowie dłużnika odpowiadają za jego długi?


więcej

Czy można połączyć pozew o alimenty i wniosek o kontakty z dzieckiem?

Czy da się jednocześnie przeprowadzić sprawę o podwyższenie alimentów i o zmianę postanowienia o kontaktach z dzieckiem?


więcej

Dwoje obdarowanych a odpowiedzialność za opłatę za pobyt darczyńcy w DPS

Czy obdarowani odpowiadają solidarnie za świadczenie pomocy na rzecz darczyńcy, który przebywa w DPS.


więcej
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10