Nasze porady

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy

Jaki jest, zgodnie z nowymi przepisami, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.


więcej

Osoby uprawnione do sprawienia pogrzebu

Czy spadkodawca może wskazać w testamencie kto może go pochować? Kto może sprawić pogrzeb?


więcej

Samodzielne gospodarstwo - pomoc dla studenta w Programie "Aktywny Samorząd"

Jak definiować pojęcie samodzielnego gospodarstwa domowego studenta ubiegającego się o dofinansowanie na potrzeby programu „Aktywny samorząd”.


więcej

Alimenty z funduszu alimentacyjnego a dochód przy ubieganiu się o 500+

Czy przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do dochodu należy wliczać alimenty lub/i świadczenia wypłacane przez fundusz alimentacyjny?


więcej

Czy można jeździć motorowerem (skuterem) po drodze rowerowej?

Czy skutery mogą poruszać się po drodze rowerowej?


więcej

Prawo do lokalu spółdzielczego przydzielonego jednemu małżonkowi po rozwodzie i śmierci drugiego małżonka.

Sprawa prawa spółdzielczego lokatorskiego do lokalu po rozwodzie i śmierci małżonka.


więcej

Zaległe składki z działalności gospodarczej a renta wypadkowa

Czy fakt zalegania ze składkami ma wpływ na prawo do renty z tytułu choroby zawodowej?


więcej

Przekształcenie w czasie trwania małżeństwa lokalu spółdzielczego należącego do jednego z małżonków w prawo własności

Do kogo należało mieszkanie jeżeli zostało wykupione w czasie trwania małżeństwa, a wcześniej prawo spółdzielcze należało do jednego tylko małżonka?


więcej

Możliwość umorzenia zaległych alimentów

Czy można się ubiegać o umorzenie zaległych, niezapłaconych alimentów?


więcej

Ochrona danych świadka w sprawie karnej

Czy świadek może żądać, aby sąd utajnił jego dane?


więcej
5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14