Artykuły

Jazda rowerem po chodniku

Czy jazda rowerem po chodniku jest dozwolona? Zaczęłam jeździć rowerem, ale boję się jeździć ulicą…

 

Monika

 

 


 

 

Szanowna Pani,

 

Generalnie jazda chodnikiem jest zakazana. Ten zakaz dotyczy także kierujących rowerem.

Zakaz ten unormowany jest w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Przepis ten wskazuje, że kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Tu wskazać należy, że pojazdem według Kodeksu drogowego jest każdy środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. Niewątpliwie rower jest pojazdem.

 

Kodeks drogowy przewiduje jednak sytuacje, w których rowerzysta może poruszać się chodnikiem. Są to sytuacja wyjątkowe, będące odstępstwem od ogólnej zasady zakazu jazdy chodnikiem.
Korzystanie przez rowerzystę z chodnika lub drogi dla pieszych jest dozwolone wyjątkowo w sytuacji gdy: 

  1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
  2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
  3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

Jadąc chodnikiem lub drogą dla pieszych cyklista ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 

 

Rowerzysta nie może jechać chodnikiem, a także jezdnią, jeżeli istnieje wyznaczona droga dla rowerów lub pas dla rowerów, wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W takiej sytuacji należy korzystać z tej drogi dla rowerów (pasa dla rowerów).
Jadąc drogą dla rowerów i pieszych kolarz musi zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 

 

Stan prawny na dzień 19.10.2013 r.

  • Data2013-10-31
  • AutorŁukasz Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl