Artykuły

Fundusz alimentacyjny - nowa wysokość kryterium dochodowego, zasada "złotówka za złotówkę"

Tarcza antykryzysowa wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Fundusz alimentacyjny - kryterium dochodowe
Zmiana dotyczy kryterium dochodowego. Dotychczas świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 800 zł. Teraz będzie to 900 zł.

 

Zasada "złotówka za złotówkę"
Nowością jest wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” znanej ze świadczeń rodzinnych.
Nowe przepisy mówią, że jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium dochodowego (900 zł), o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.


Zgodnie z ustawą, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (ta kwota się nie zmieniła).


Działanie zasady „złotówka za złotówkę” można zilustrować przykładem. Np. jeżeli osoba ma zasądzone alimenty w wysokości  700 zł miesięcznie, a dochód w jej rodzinie wynosi 1170 zł na osobę to zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” będzie przysługiwało świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 230 zł. Przy wysokości alimentów 700 zł maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego to 500 zł. Kwota świadczenia to różnica pomiędzy świadczenia przysługującego danej osobie – 500 zł a kwotą o jaką został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (1170 zł – 900 zł = 270 zł). Czyli 500 zł – 270 zł = 230 zł i w takiej wysokości zostanie wypłacone świadczenie.


Nowe przepisy wskazują także, że w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, jest niższa  niż 100 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie będzie przysługiwać.

 

 

Stan prawny na dzień 15.05.2020 r.

  • Data2020-05-15
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl