Artykuły

Francja - umowa rozwodowa

Począwszy od 1 Stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana przepisów francuskiego kodeksu cywilnego, dzięki której rozwód nie będzie wymagał interwencji sędziego czy też jego kontroli. Będzie to możliwe pod warunkiem, że małżonkowie są zgodni, co do samego rozwodu oraz konsekwencji z niego wynikających. Umowa (porozumienie) rozwodowa będzie wymagała jedynie jej rejestracji przez notariusza. Notariusz nie będzie redaktorem ugody a jedynie jej rejestratorem, który przed jej zarejestrowaniem zweryfikuje jej poprawność pod kątem formalnym, zaś sama rejestracja nada dokumentowi datę pewną oraz walor tytułu egzekucyjnego. Notariusz prześle również umowę celem jej zarejestrowania w aktach stanu cywilnego. Rejestracja umowy kosztuje 50 Euro.


Umowa musi zawierać, pod rygorem jej nieważności, szereg elementów takich jak nazwisko, imię, zawód, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia każdego z małżonków, jak również datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz dane dotyczące dzieci małżonków.
Ponadto umowa musi uregulować kwestie opieki nad dziećmi oraz świadczeń alimentacyjnych na dzieci oraz podziału majątku wspólnego małżonków.  


Zgodnie z nowym zapisem ustawy prawa i interesy małżonków mają być chronione poprzez fakt, iż małżonkowie muszą być, przy zawieraniu umowy, reprezentowani przez swoich adwokatów, którzy wspólnie zredagują ugodę. Sama ugoda wymaga zaś poza podpisem małżonków również kontrasygnat ich adwokatów. Dotychczas umowa rozwodu za obopólną zgodą , która była zatwierdzana przez sąd mogła być sporządzona przez wspólnego adwokata małżonków.
Projekt ugody każdy z adwokatów przesyła swojemu klientowi, a ugoda nie może zostać podpisana, pod rygorem jej nieważności, przed upływem 15 dni od otrzymania projektu.


Przepisy ustawy wyłączają możliwość rozwodu przed notariuszem w dwóch przypadkach, a mianowicie, gdy nieletnie dziecko zdolne do wyrażenia swojej oświadczy, że chce zostać wysłuchane przez sędziego w przedmiocie rozwodu rodziców, jak również w przypadku, gdy jeden z małżonków jest objęty sądową opieką lub kuratelą.

 

 

Stan prawny na dzień 1.01.2017 r.

  • Data2017-01-07
  • AutorŁukasz  Obrał

Zadaj pytanie prawnikowi

regulamin
Dodaj załącznik
Jeśli chcesz dodać więcej załączników wyślij e-mail na kontakt@prawo-porady.pl